Atskleista žemės įsigijimo virš 500 ha įstatymo apėjimo schema. Kas toliau?

Lietuvos žemdirbiams atskleidus žemės įsigijimo virš 500 ha įstatymo apėjimo schemą, Aplinkos ministerijos iniciatyva organizuojamas susitikimas su Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos žemdirbių savivaldos atstovais.
Susitikimo metu bus aptariama, kokių veiksmų reikia imtis, kad būtų visiems užtikrintas teisingas žemės įstatymo veikimas. Susitikime planuoja dalyvauti ir Seimo narys Jurgis Razma, kuris supranta, kad problema akivaizdi, todėl yra paruošęs teikti žemės įsigijimo įstatymo projektą.
Susitikimas vyks lapkričio 10 d. nuo 10 iki 12 val. Aplinkos ministerijoje.

Priminsime, kad žemdirbiai jau ne kartą šią problemą aktualizavo:
2023.02.13 Žemdirbių atstovai dėl žemės įsigijimo virš 500 ha. susitiko su Prezidentūros atstovais, įteikė rezoliuciją.
2023.03.01 Aplinkos ministerija pripažino, kad žemės įsigijimo ribojimas iki 500 ha. neveikia, ir vietoj įstatymo tobulinimo pateikė žemės įstatymo projektą, kuriame siūloma visai panaikinti žemės įsigijimo ribojimą, vėliau šios minties atsisakė.
2023.08.24 Žemdirbių atstovai Lietuvos valdininkams pateikė rezoliuciją „Dėl nacionalinės žemės ūkio politikos ir Lietuvos strateginio plano” kuriame buvo akcentuojama žemės įstatymo spraga, kuria pasinaudoję žemvaldžiai neribotai įsigyja žemes.
Žemdirbiai nuolat akcentuoja, kad žemės įsigijimo ribojimas yra svarbus siekiant užtikrinti tvarų žemės ūkį. Svarbu išvengti neteisingos žemės koncentracijos. Dabartiniais duomenimis 10 proc. susietų žemvaldžių per fizinius ir juridinius asmenis valdo apie 80 proc. Lietuvos žemių. Jau dabar Lietuvoje akivaizdi socialinė nelygybė, ir tai labiausiai matoma atvykus į kaimo vietoves. Turtingieji nevaldomai koncentruoja didelius žemės plotus, o mažesnes pajamas gaunantys asmenys dėl Lietuvoje galiojančių įstatymų neturi prieigos prie žemės. Tai kelia ekonominę atskirtį, riboja galimybes kurtis jauniesiems ūkininkams, kyla rizika kartų kaitai.
Ne toks, koks yra dabar , o veikiantis žemės įsigijimo ribojimo įstatymas gali sumažinti nelygybes ir užtikrinti teisingesnį žemės naudojimą ir pasiskirstymą.
ŠIA TEMA GALIMA PAKALBINTI:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas SVITOJUS tel. 861267191
Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė, ekologinio ūkio savininkė Eglė Markevičiūtė Tel. 867129568
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų vicepirmininkas, jaunasis ūkininkas Vytautas Buivydas Tel. 861394167
Lietuvos Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas, ūkininkas Daris Viliušis tel. 862221999
Lietuvos Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos valdybos narys , ūkininkas Vytenis Grigas tel. 863420235