Augalų selekcijai Lietuvoje – 95

Birželio 19 d. Žemės ūkio rūmų l. e p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Žemdirbystės instituto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Augalų selekcija: mokslas žemės ūkio plėtrai”, skirtai  paminėti augalų selekcijos Lietuvoje 95-metį. 

„Ilgas, prasmingas ir naudingas kelias nueitas Lietuvos augalų sėklininkystės ir selekcijos srityse ir šiandien smagu sveikinti ir dėkoti mokslininkams, kurie žvelgia į priekį ir rūpinasi perspektyvomis“ – kalbėjo Sigitas Dimaitis ir įteikė Žemės ūkio rūmų padėkas LAMMC Žemdirbystės instituto direktoriui dr. Gintarui Brazauskui ir Lietuvos sėklininkystės asociacijos Tarybos pirmininkui doc. dr. Vytautui Ruzgui už bendradarbiavimą, mokslo ir žinių sklaidą.

Konferencijos metu šalies ir kaimyninių valstybių žemės ūkio subjektams buvo pademonstruoti Lietuvos augalų sėklininkystės ir selekcijos pasiekimai, supažindinta  su užsienio šalių sėklininkystės ir selekcijos situacija.

Konferencijoje dalyvavo ūkininkai ir žemės ūkio įmonės, vykdantys sėklininkystę, sėklininkystės kompanijų specialistai, vadybininkai ir agronomai, žemės ūkio konsultantai, augalų veislių aukščiausių reprodukcijų pirminės sėklininkystės sėklų ruošėjai, specialistai, dirbantys agronomijos srityje, žemdirbių savivaldos organizacijų atstovai.