B. Ropė: „Svarbu bendradarbiauti su Žemės ūkio rūmais"

Laikinai einantis Žemės ūkio rūmų pirmininko pareigas Sigitas Dimaitis sausio 27 d. dalyvavo Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nario Bronio Ropės 2016 metų veiklos aptarimo renginyje, vykusiame Aleksandro Stulginskio universitete.

Europarlamentaras Bronis Ropė apžvelgė 2016 metais nuveikus darbus žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos, tvarios ir saugios energetikos, aplinkosaugos ir maisto saugos, regionų politikos ir socialinės atskirties mažinimo srityse. B. Ropė supažindino su Lietuvos indėliu Europos Parlamente formuojant Europos Sąjungos politiką, apžvelgė svarbiausius 2016 m. Europos ir Lietuvos įvykius bei problemas, atkreipdamas dėmesį į kylančių kainų problemą dėl nevienodų konkurencingumo sąlygų Europoje.  B. Ropė pažymėjo, kad šiandien Europa skiria didelį dėmesį maisto saugai, kiaulių ir paukščių maro problemoms.

Europarlamentaras pažymėjo, kad visoje Europoje būtina gerinti gyvenimo sąlygas kaime ir motyvuoti jaunimą kurti ateitį provincijoje.

B. Ropė pažymėjo, kad 2017-aisiais planuoja koordinuoti derybinių grandžių, dalyvausiančių diskusijoje dėl BŽŪP reformos, bendradarbiavimą, tęs komunikaciją su žemdirbių savivaldos organizacijomis Lietuvos ir ES lygmeniu, skatins ūkininkų įtrauktį įgyvendinant klimato kitos susitarimo tikslus.

„Svarbu bendradarbiauti su Žemės ūkio rūmais, kurie išreikštų bendrą ir vieningą visų organizacijų – narių vieningą nuomonę“ – sakė B. Ropė.

Renginyje dalyvavo ir Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, Žemės ūkio rūmų organizacijų lyderiai – Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė.