Balandžio 27 d. vyks XVI-asis Žemės ūkio rūmų suvažiavimas

 Balandžio 27 d. Žemės ūkio rūmų Didžiojoje salėje vyks XVI-asis suvažiavimas. Suvažiavimo pradžia – 11 val.

Suvažiavimo datą ir darbotvarkės klausimus patvirtino Žemės ūkio rūmų taryba 2017 m. sausio 16 d.

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ:

 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (toliau – Rūmų) pirmininko 2016 metų veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
 2. 2016 m. Rūmų finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
 3. Kandidatų į Rūmų pirmininkus 2017-2021 m. Rūmų veiklos strategijų pristatymas.
 4. Rūmų pirmininko rinkimai.
 5. Rūmų vicepirmininkų skaičiaus tvirtinimas ir jų rinkimas.
 6. Rūmų Procedūrų ir etikos komisijos atšaukimas. Naujos Procedūrų ir etikos komisijos rinkimas.
 7. Rūmų Revizijos komisijos atšaukimas. Naujos Revizijos komisijos narių skaičiaus tvirtinimas ir narių rinkimas.
 8. Rūmų Tarybos posėdis:
  • Rūmų administracijos direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas;
  • Rūmų vyriausiojo finansininko 2016 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas;
  • Rūmų Prezidiumo atšaukimas. Rūmų Prezidiumo narių skaičiaus tvirtinimas ir rinkimas.
  • Rūmų pirmininko, vicepirmininkų, direktoriaus ir vyriausiojo finansininko atlyginimų tvirtinimas.
  • Kiti klausimai.