Bendras tikslas – tvarus ūkininkavimas ir ekonominis gyvybingumas

Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, dalyvavęs įgyvendinamo „HORIZON 2020” projekto „R4D“ darbinėse grupėse, kurios vyko Liuksemburge ir Belgijoje, pažymi, kad siekiant prisidėti prie Žaliojo kurso tikslo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą žemės ūkyje, skatinant klimatui palankius ūkininkavimo metodus, ypatingą dėmesį reikia skirti gyvulininkystės sektoriui.

„Šiam tikslui net 15 šalių: Prancūzijos, Danijos, Liuksemburgo, Vengrijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Suomijos, Lenkijos, Airijos, Vokietijos, Slovėnijos, Nyderlandų ir Lietuvos ūkininkai, mokslininkai, tyrėjai, žemdirbių savivaldos organizacijų atstovai suvienijo savo patirtis ir žinias naujovių įgyvendinimui bei gerosios patirties sklaidai. Belgijos ir Liuksemburgo ūkiuose diskutavome ir aiškinomės gyvulių genetinio potencialo įtakos faktoriais. Liuksemburgo ūkininkai informavo, kad jie didelį dėmesį skiria gyvulių genetinio potencialo didinimui. Čia naudojami genomo tyrimai ir ūkyje pasiliekami tik genetiškai produktyviausi gyvuliai. Bet to, labai populiarus embrionų iš pačių geriausių karvių transplantavimas bei spermos seksavimas. Belgijoje jau šiandien apie 5% pieno ūkių gamina ekologišką pieną, o perspektyvoje planuoja pagaminti net 30 proc. ekologiško pieno. Be abejo, tokį ekologiško pieno gamybos šuolį skatina pieno kainos. Pieno kaina yra 32-35 cnt/l, o ekologiško – 50 cnt/l. Tuo pačiu ūkininkai, kaip kaimo bendruomenės dalis, džiaugiasi galėdami realiais darbais prisidėti prie sveikesnės mitybos, švaresnės aplinkos, bioįvairovės. Ūkininkai akcentavo, kad jiems būtina informacija ir konsultantų pagalba gyvulių reprodukcijos, šėrimo, ūkio tvarumo, marketingo ir kt. klausimais. Projekto dalyviams buvo pristatytas pavyzdingas Liuksemburgo ūkininko Pit Bosseler ūkis, kuriame yra 200 galvijų, 65 melžiamos karvės, 120 ha žemės. Vidutinis primilžis iš karvės – 11815 litrų pieno. Per metus pagamina beveik 800 000 l. Ūkininkas ūkyje dirba tik 0,5 etato, nes dar turi kitą darbą, jam talkina jo tėtis, kuris taip pat ūkyje dirba 0,5 etato bei samdomas žmogus, kuris šiame ūkyje dirba taip pat tik 0,5 etato. Taigi ūkis apsieina su 1,5 darbuotojo.  Geri pavyzdžiai visada įkvepia ir suteikia ne tik žinių, bet ir noro tobulėti“, – pažymi dr. A. Svitojus.

Projektas grindžiamas daugiafunkciniu požiūriu, siekiant intensyvesnio mokslininkų, konsultantų, ūkininkų ir žemdirbių savivaldos atstovų bendradarbiavimo, siekiant pasikeisti žiniomis ir gerosiomis praktikomis. Visų 15 šalių projekto partneriai ne tik diskutuos, bet ir keisis patirtimis ekonominio ir socialinio atsparumo, techninio efektyvumo ir aplinkos, gyvūnų gerovės ir draugiškų visuomenei gamybos sistemų klausimais. Planuojama, kad projekte dalyvaujančios šalys pasidalins novatoriškomis idėjomis ir metodais, mokslinių tyrimų rezultatais, kurie bus pritaikyti parodomuosiuose ūkiuose. Visų šalių projekto dalyviai siekia prisidėti prie tarptautinės ekosistemos, skatinančios keitimąsi žiniomis tarptautiniu lygmeniu, siekiant padidinti Europos pieno gamybos sektoriaus ekonominį gyvybingumą ir tvarumą.