Bus tobulinama ŽŪR el. mokymo(si) sistema

Nuotolinio mokymo(si) privalumai

Šiandien ypač išaugęs el. mokymosi poreikis. Ir tai natūralu, juk visas suaugusiųjų mokymas yra sustabdytas dėl pandemijos. Žinoma, mokantis elektroniniu būdu viskas priklauso nuo besimokančiojo. Yra puiki galimybė kontroliuoti visą savo mokymosi procesą. Mokymosi pradžios ir pabaigos data, užsiėmimų laikas, medžiagos analizei skiriamų valandų skaičius per dieną priklauso nuo besimokančiojo galimybių, poreikių ir nuotaikos. El. mokymai įgyja individualaus mokymo bruožų, kas dar labiau padidina mokymosi kokybę.

El. mokymas turi daug privalumų: užtikrina Mokymosi visą gyvenimą galimybę, užtikrina galimybę mokytis bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje; užtikrina galimybę suderinti darbą ir mokymą(si); nereikia vykti mokytis į tam tikrą mokymų vykdymo vietą (taupomas laikas, kelionės kaštai, kuras irk t.); nereikia laukti testų rezultatų; visa mokymo medžiaga saugoma vienoje vietoje; užtikrinama galimybė asmeniniam tobulėjimui; užtikrinama galimybė gilinti ir tobulinti asmeninius įgūdžius ir žinias; užtikrinama galimybė mokytis neišeinant iš namų ir neatsitraukiant nuo ūkio darbų, kas ypač aktualu ūkininkams; galimybė kontroliuoti mokymosi tempą; el. mokymas formuoja informacijos ieškojimo ir apdorojimo įgūdžius ir darbo su naujomis technologijomis įgūdžius bei užtikrina objektyvų vertinimą.

 

Žemės ūkio rūmų patirtis

Žemės ūkio rūmai turi mokymo licenciją ir ilgametę mokymų organizavimo patirtį. Nuotolinio mokymo srityje patirtį skaičiuoja jau aštuntus metus, kai įgyvendinant projektą „Nuotolinio mokymo(si) universitetas žemdirbiams ir kaimo gyventojams“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ buvo sukurta el. mokymo(si) sistema. Naujasis projektas – „Žinių prieinamumo didinimas plėtojant elektroninio mokymo sistemą“, kuris įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ leis patobulinti jau esamą mokymo(si) sistemą ir adaptuoti ją planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams bei patobulinti turinio valdymą bei vertinimo/įsivertinimo ir žinių bei gebėjimų sistemą.

„Elektroninis mokymas šiandieniniame technologijų amžiuje – naujos  galimybės ūkininkams ir kaimo gyventojams tobulinti kvalifikaciją, sužinoti žemės ūkio sektoriaus aktualijas ir inovacijas nuotoliniu būdu bei sudaryti galimybę atlikti mokymo programų teorinės dalies testus nuotoliniu būdu. Džiugu, kad besimokančiųjų el. būdu skaičius auga, nes toks mokymo(si) būdas, ypač šiandien, yra ne tik patrauklus, bet ir saugus. Svarbu, kad mokymosi procesas nenutrūktų. Stebime tendenciją, kad kiekvieną dieną mažėja asmenų, kurie skeptiškai žiūri į mokymą(si), kadangi kiekviena diena parodo, jog negalime atsilikti nuo technologinių naujovių, mokslo atradimų ir privalome tobulėti. Ūkininkams, kaip žinia, mokytis taip pat labai aktualu. Ne vien dėl to, kad laukia vis didesni reikalavimai, bet ir dėl to, kad nauji technologiniai sprendimai gali optimizuoti ūkio kaštus“, – pažymi projekto vadovė LR ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Simona Švoilaitė.

Projektu siekiama užtikrinti kokybišką žinių prieinamumą žemės ūkio veiklos subjektams ir kaimo gyventojams bei jį didinti plėtojant elektroninio mokymo sistemą visos šalies mastu.

Šiandien ypač aktualu, kad ūkininkai ir kaimo gyventojai gautų kokybiškas el. mokymo(si) paslaugas, kurios paskatintų pasinaudoti inovatyviomis technologijomis, skatintų socialinę įtrauktį, ekonominę plėtrą ir prisidėtų prie tvaraus verslo politikos įgyvendinimo, dalyvaujant mokymosi visą gyvenimą procesuose.