Gyvulininkystė

GyvulininkystėŽUR Naujienos

LR ŽŪR vykdys projektą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-03-0004 „Šernų populiacijos valdymas afrikinio kiaulių maro kontrolei“. Bendra projekto vertė – 1 130 140,00 Eur, iš kurių 1 017 126,00 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų...
Gyvulininkystė

Ūkiuose, kuriuose patvirtinta tarša dioksinais, bus rekomenduojama paskersti produkcijos gamybai auginamus gyvulius

Remdamasi Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto mokslininkų pateikto rizikos vertinimo išvadomis ir sukauptais laboratorinių tyrimų rezultatais, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) šiandien ketina pateikti Alytaus rajono ekstremalių situacijų komisijai siūlymą pripažinti netinkamais tolesniam auginimui užterštoje teritorijoje laikomus ūkinius gyvūnus (galvijus ir paukščius), jei jie auginami produkcijos (pieno,...
Gyvulininkystė

Konferencijoje apžvelgtos inovacijos Lietuvos bitynuose

Bitininkyste Lietuvoje užsiima apie 10 000 ūkininkų, kurie laiko per 150 000 bičių šeimų. Pastarosios teikia ne tik pajamas, bet ir atlieka itin svarbų vaidmenį gamtoje – apdulkina žydinčius augalus, dėl ko padidėja rapsų, grikių, sodų ir kitų kultūrų derlingumas. „Visų bitininkų tikslas turėti sveikesnes ir darbštesnes bites, kurios galėtų...
GyvulininkystėŽUR Naujienos

Mokymo(si) nauda

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR) įgyvendina projektą „Žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“. „Mokymuose dalyvaujantys ūkininkai supranta, kad gyvenimas juda pirmyn ir jiems būtina tobulinti savo...
Gyvulininkystė

Pieno rinkos situacija 2019 m. sausio – rugsėjo mėn.

Pasaulinė situacija.  2019 metų devynių mėnesių pasaulinės pieno produktų prekybos aukciono Naujosios Zelandijos bendrovės „Fonterra Coop“ rezultatai (1 pav.) rodo, kad nuo gegužės mėn. aukcionuose pieno produktų eksporto kainos mažėjo (išskyrus liepos 16 d. aukcionas). 1 pav. Pasaulinės pieno prekybos Fonterra Coop. 2018-2019 metų sausio-rugsėjo mėn. aukcionų rezultatai, % Šaltinis:...
Gyvulininkystė

Siloso kokybės įtaka šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD), kurios kaupiasi atmosferoje ir sulaiko saulės spindulius, yra didelė pramonės, energetikos, transporto ir  žemės ūkio problema. Duomenys apie susidarančių ir išmetamų į atmosferą ŠESD žemės ūkio sektoriuje kiekius skiriasi gana ženkliai tarp įvairių šalių ar regionų. JAV tyrėjai nurodo, kad gyvulininkystės sektorius sudaro apie 3...
Gyvulininkystė

Prienų rajono ūkininkų išvyka į Punską

LR Žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR) drauge su Prienų rajono smulkiaisiais ūkininkais spalio mėnesio pabaigoje organizavo išvyką į Punsko (Lenkija) smulkių pieno gamintojų ūkius.  Išvykos tikslas -  susipažinti  su kooperacijos nauda pieno sektoriuje kaimyninėje šalyje, aplankyti smulkių pieno gamintojų ūkius. Aplankius Punsko smulkius pieno gamintojus, paaiškėjo, kad visi pieno gamintojai...
Gyvulininkystė

Kova su mikrobais

Europos Audito Rūmai ką tik paskelbė specialiąją ataskaitą „Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemos sprendimas. Pažanga gyvūnų sektoriuje, bet ši grėsmė sveikatai tebėra iššūkis ES“ (Nr. 21/2019), kurios rengimui vadovavo Audito Rūmų narys Nikolaos Milionis. ES kova su „super mikrobais“, ypač bakterijomis, kurios tapo atsparios antibiotikams, iki šiol mažai pažengė į priekį....
Gyvulininkystė

Kooperatyvas investuojantis į pieno ūkį

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus lapkričio 8 d. lankėsi Pagėgių sav., kur susitiko su pieno gamintojais, aplankė ŽŪK „Lumpėnų Rambynas“, kurio vadovas Remigijus Kelneris pristatė kooperatyvo veiklą. ŽŪK „Lumpėnų Rambynas“ užsiima ne tik pieno gamyba, bet ir teikia žemės ūkio paslaugas. Kooperatyvo vadovas pažymėjo, kad sunkmetis tarsi paskatina peržiūrėti...
Gyvulininkystė

Alytaus rajono ūkininkų aktualijos

LR ŽŪR Savivaldos organizatorė Alytaus rajone Stasė Ankštutienė ir Alytaus rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Norkevičienė aplankė ūkininkus, nukentėjusius nuo gaisro. „Aplankėme 7 ūkius, kuriuose laikoma nuo 2 iki 86 melžiamų karvių. Deja tenka apgailestauti, kad pieną ūkininkai priversi išpilti į mėšlą. Lapkričio 7 d. Alytaus rajono...
GyvulininkystėNaujienos

MĖSA IR MĖSOS PRODUKTAI (RINKOS SITUACIJA)

Paskutinių 6 metų laikotarpyje mėsos produktų kainos ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje buvo pakankamai stabilios. Pagal Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenis mėsos eksporto kainos per 2013-2018 metus sumažėjo apie 10 proc. Lietuvoje per šį laikotarpį mėsos mažmeninės kainos beveik nesikeitė, o gyvulių supirkimo bei didmeninės kainos...
GyvulininkystėNaujienos

Vis daugiau pieno ištekės į kaimynines rinkas

Vis daugiau pieno ištekės į kaimynines rinkas. Ne iš gero gyvenimo pieno gamintojai ieško pieno supirkėjų kaimyninių šalių rinkose. Akivaizdu, kad ES rinkoje už žalią pieną mažiausiai mokantys Lietuvos pieno perdirbėjai jau perlenkė lazdą, taigi atėjo laikas, kai ji antruoju galu smogia jiems patiems - žalio pieno įsigyti vis sunkiau....
GyvulininkystėNaujienos

Su žemės ūkio ministru aptarė kiaulininkystės sektoriaus bėdas

Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas pirmadienį popiet susitiko su žemės ūkio ministru Giedriu Surpliu aptarti kiaulininkystės sektoriaus problemų. Afrikinis kiaulių maras yra viena aktualiausių, tačiau ne vienintelė bėda. Kelerius metus kiaulių augintojai laukia, kada bus išspręstas nuostolių dėl afrikinio kiaulių maro (AKM) kompensavimo reikalas....
GyvulininkystėNaujienos

„Pieno gėlė“ išaugo ir įsijungė į „Pieno partnerius“

Pieno perdirbėjų apsuptyje 18 metų išgyvenusi že mės ūkio koopera tinė bendrovė (ŽŪKB) „Pieno gėlė“ atliko savo struktūros tyrimus ir padarė išvadą, kad senstant ūkininkams ir rinkoje aštrėjant konkurencijos sąlygoms jau artimiausiais metais pieno gamintojų kooperatyvai galės išsilaikyti tik sujungę jėgas. Todėl prieš pusmetį „Pieno gėlės“ iniciatyva buvo įkurta pirmoji...
GyvulininkystėNaujienos

Daug triukšmo dėl kvapų

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) bandė gudrauti siekdama sugriežtinti kvapų koncentraciją nustatančią higienos normą ir iš esmės paralyžiuoti visoje šalyje veikiančių gyvulininkystės bei kai kurių kitų ūkio šakų įmonių veiklą. Žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR), Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK), Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos (LPPARA) bei asociacijos „Investors Forum“...
GyvulininkystėNaujienos

Siūlo peržiūrėti pieno sektoriaus plėtros strategiją

Pieno sektoriaus problemos bado akis. Laukiame, ką po Europos Teisingumo teismo dėl Pieno įstatymo nuostatų pasakys Konstitucinis teismas. Tačiau kol bus pakeistas įstatymas, dar praeis nemažai laiko, tuo tarpu pieno ūkiai tyliai traukiasi iš gamybos. Problemas kelia ir Žemės ūkio rūmai (ŽŪR), gina pirmiausia labiausiai skriaudžiamą pieno gamintojų grupę, antai...
1 8 9 10 11
Puslapis 10 iš 11
X