Naujienos

Naujienos

Svarbiausi tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimai ir dažniausi pažeidimai

Siekdama užtikrinti saugaus ir sveiko maisto gamybos grandinę, apsaugoti žmonių, gyvūnų sveikatą bei aplinką, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba), kviečia atsakingai naudoti tręšiamuosius produktus (toliau – TP, trąšos). Kiekvienais metais įvertinus ekonominės veiklos vykdytojų ir naudotojų rizikingumą, yra sudaromi metiniai ūkio subjektų patikrinimų planai....
Naujienos

Ką svarbu žinoti apie purkštuvų techninę apžiūrą

Sezoniniai žemės ūkio darbai įsibėgėja, tačiau gal dar ne visi spėjo pasirūpinti augalų apsaugos produktams purkšti naudojamos įrangos registracija ir jos privalomąja technine apžiūra. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) pareiga – priminti, ką privalo atlikti kiekvienas augalininkyste besiverčiantis ūkis ir (ar) asmuo, teikiantis apdorojimo...
Naujienos

Augalų apsaugos produktų naudotojams – gera žinia

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sušvelnino augalų apsaugos produktų naudojimo kontrolės tvarką – dabar už nedidelius ir lengvai pataisomus pažeidimus bausti nebus skubama.    Kaip ir kasmet, Valstybinės augalininkystės tarnybos darbuotojai vyksta į ūkius tikrinti, kaip laikomasi augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų. Pasak Valstybinės augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyriaus...
Naujienos

 Pradedamos teikti paskolos sunkumų patiriantiems ūkiams iš papildomai skirtų 25 mln. eurų lėšų

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) iš papildomai skirtų lėšų pradeda teikti lengvatines paskolas pagal skatinamąją finansinę priemonę žemės ūkio ir žuvininkystės ūkio subjektams, patiriantiems sunkumų dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos. Paskolos bus teikiamos iki 2022 m. birželio 30 d., skatinamosios finansinės priemonės įgyvendinimui papildomai skirta 25...
Naujienos

Ar pakanka priemonių žemės ūkio gamybai didinti?

Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) balandžio 27 d. svarstė, kokius svertus turi Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) žemės ūkio gamybai didinti, kokios priemonės tam numatytos ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu. Parlamentinės kontrolės klausimas sąlygotas dėl karo Ukrainoje sutrikdytų tiekimo grandinių, susirūpinimo dėl apsirūpinimo maistu. ŽŪM pateikė didelę pažymą, kurioje detaliai išvardijo, kaip...
Naujienos

Ką svarbu žinoti pluoštinių kanapių augintojams ir jų produktų tiekėjams

Matydama didėjantį susidomėjimą pluoštinių kanapių auginimu bei jų produktų tiekimu rinkai, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dar kartą primena pluoštinių kanapių auginimą reglamentuojančius teisės aktus ir jų produktų tiekimo rinkai pagrindinius reikalavimus bei informuoja apie jų pasikeitimus. 2021 m.  lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo...
Naujienos

ES Komisaro belaukiant

Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus, vicepirmininkas Algis Baravykas ir direktorius Sigitas Dimaitis susitiko su Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Mariumi Vaščega ir komandos nariais aptarti ES Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaro Janusz Czesław Wojciechowski vizito Lietuvoje darbotvarkės, susitikimo su žemdirbių savivaldos atstovais bei planuojamų aplankyti ūkių bei...
Naujienos

Seimo komitete pirmiausia – apie paramą nukentėjusiems sektoriams

Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) balandžio 20 d. posėdžiavo keturiais klausimas. Darbotvarkėje ir parlamentinės kontrolės klausimai, ir svarstomi įstatymų projektai. Pradėta nuo svarbiausio – tikslinamų patvirtintų Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių. Žemės ūkiui numatė papildomų milijonų Patvirtintas biudžetas Vyriausybės teikimu bus tikslinamas jau antrąjį...
Naujienos

EFSA pateikė įžvalgas apie paukščių gripo viruso plitimą

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) paskelbė naujausią mokslinę ataskaitą apie labai patogeniško paukščių gripo (LPPG) viruso plitimo kryptis ir karščiausius grėsmės taškus. Ataskaitoje apibendrinti 2021 m. gruodžio – 2022 kovo mėnesiais Europos šalių pateikti ir tyrimo metu išanalizuoti duomenys apie labai patogeniško, tiek ir mažo patogeniškumo paukščių gripo protrūkius tarp...
Naujienos

Skuodo rajono ūkininkų susitikimas su savivaldybės vadovais ir Žemės ūkio skyriaus specialistais

Skuodo rajono savivaldybėje įvykusiame susitikime ūkininkams buvo pristatytos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo naujovės, žemės ūkio technikos įregistravimo / išregistravimo bei taršos mokesčio aktualijos, pateikta informacija dėl melioracijos sistemų remonto ir priežiūros 2021–2022 m., pristatyta priemonė „Ūkininkų iniciatyvų skatinimas“ veiklų įgyvendinimas 2021-2022 m. bei ūkininkų ūkių ir žemės ūkio...
Naujienos

Seimo komitete – svarbūs politiniai sprendimai

2022 m. balandžio 13 dieną Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) priėmė protokolinius nutarimus dėl Europos Komisijos (EK) komunikato „Apsirūpinimo maistu užtikrinimas ir maisto sistemų atsparumo didinimas“ bei pastabų, pateiktų Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiam planui. Antikrizinis paketas Kovo 23 d. pristatytas komunikatas „Apsirūpinimo maistu užtikrinimas ir...
Naujienos

VDI kreipimasis į ūkininkus ir žemės ūkio bendrovių vadovus

Gerbiamieji ūkininkai ir žemės ūkio bendrovių vadovai, šiuo laišku dar kartą norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad žemės ūkio veikla yra  paženklinta per dideliu mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų skaičiumi. Per 2021 metus vien šios ekonominės veiklos sektoriuje žuvo 8 darbuotojai, 10 buvo sunkiai sužaloti. Žemės ūkio veikla -...
Naujienos

Primename ūkininkams apie svarbiausius augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus

Netinkamai naudojami augalų apsaugos produktai (AAP) gali užteršti auginamą augalinę produkciją, paviršinius vandens telkinius, gruntinį vandenį bei dirvožemį, pakenkti sveikatai. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, įgyvendindama valstybės politiką augalų apsaugos produktų (AAP) priežiūros srityje, siekia užtikrinti, kad mūsų stalą pasiektų saugus ir sveikas maistas, būtų išvengta žalos aplinkai...
Naujienos

Europos Komisija pateikė pastabas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginiam planui

Europos Komisija pateikė pastabas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 m. strateginiam planui, kuriose siūloma labiau atsižvelgti į apsirūpinimo maistu situaciją, susiklosčiusią Rusijai užpuolus Ukrainą, taip pat daugiau dėmesio skirti žaliajai sektoriaus politikai, tvaresniems gamybos būdams, kaimo gyvybingumui ir skaitmenizavimui bei ūkininkų konsultacijoms. Tai įprastas procesas –...
Naujienos

Veterinariniai vaistai, traktoriai kelyje ir saulės elektrinės dirbamoje žemėje

Tai trys temos, apie kurias buvo kalbama balandžio 6 dieną įvykusiame Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdyje. Tvarka nesikeis Nesikeis nei veterinarinių vaistų prekybos, nei žemės ūkio judėjimo taisyklės – taip galima glaustai apibūdinti svarstomas Veterinarinių vaistų ir susijusių įstatymų bei Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas. Jos parengtos į...
Naujienos

Šviečiamieji renginiai parodos „Ką pasėsi 2022…” metu

Tarptautinės parodos „Ką pasėsi... 2022“ metu vyko ūkininkams, savivaldybių darbuotojams, VVG atstovams ir kaimo gyventojams aktualūs šviečiamieji renginiai, kuriuose Žemės ūkio ministerijos Išmokų už plotus skyriaus vyr. specialistė Agnė Prakapienė pristatė durpžemio svarbą klimato kaitai ir žemės ūkio sektoriui KPP priemonės „Sumanūs kaimai“ galimybes pristatė Programos LEADER ir kaimo plėtros...
1 2 3 4 5 6 127
Puslapis 4 iš 127
X