Po šluota

Jūsų ieškoma informacija nebuvo surasta...

Po šluota

Lietuvos žaliasis pinokių aljansas

Lietuvos žaliasis aljansas įkurtas 2017 metais. Bene daugiausiai pastangų buvo nukreipta įvairiausiais būdais kabinėtis prie kiaulių augintojų. Lietuvos žaliojo aljanso steigėjo Justino Rimo kaimynas – kiaules auginantis ūkininkas Audrius Banionis neatsigina skundų ir patikrinimų lavinos. Lietuvos žaliojo aljanso (LŽA) vyrukai mėgsta pasigirti įtakingais ryšiais sudaryti pernelyg reikšmingą savo įvaizdį. Nuo...
Po šluota

ŽŪR diskusija dėl galvijų rišimo tvartiniu laikotarpiu ir TI

2022 m. sausio mėn. 12 d. Žemės ūkio rūmai organizavo viešą diskusiją dviem aktualiais klausimais: Dėl leidimo rišti galvijus tvartiniu laikotarpiu Nuo 2022 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848 dėl kurio pasikeitė ir dalies išimtinių gamybos taisyklių...
Po šluota

A.Baravykas: kadangi atstovaujame visiems žemdirbiams ir kaimo gyventojams, jaučiame pareigą paaiškinti situaciją

Viešumoje pasirodžius Radviliškio r. ūkininko dr. I. Hofmano komentarams, kuriuos jis pateikė korespondentei apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmus (ŽŪR), privalome paaiškinti kai kuriuos netikslumus ir pateikti faktus, nes korespondentė nesudarė galimybės ir net nepaprašė ŽŪR pateikti faktus ar nuomonę. Deja realybė tokia, kad ne visi žurnalistai ir leidėjai vadovaujasi...