ŽUR Naujienos

ŽUR Naujienos

ŽŪR Ekologinės ir tausojančios aplinką gamybos komitetas aptarė svarbius klausimus

Vasario 8 d. Lietuvos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) Ekologinės ir tausojančios aplinką gamybos komitetas (ETAGK) svarstė net tris svarbius klausimus: Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 m. programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas" vertinimo ir pasiūlymų; Dėl ES ir Lietuvos ekologinio žemės ūkio plėtros strateginių tikslų ir agroaplinkosauginių priemonių įgyvendinimo...
ŽUR Naujienos

Mokymai apie lobistinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje

Vasario 9 d. Lietuvos žemės ūkio rūmų nariai (LR ŽŪR) aktyviai dalyvavo mokymuose apie lobistinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje, kuriuos vedė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) Lobistinės veiklos priežiūros skyriaus vedėja Edita Kavoliūnienė. LR ŽŪR nariai, išklausę VTEK Lobistinės veiklos priežiūros skyriaus vedėjos Editos Kavoliūnienės pristatymo, pateikė daug klausimų, kurie iškyla...
ŽUR Naujienos

ŽŪR startuoja „Horizontas2020“ projekte „Atsparumas pienininkystei“

Žemės ūkio rūmai drauge su partneriais iš 14 šalių - Prancūzijos, Danijos, Liuksemburgo, Vengrijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos, Ispanijos, Italijos, Suomijos, Lenkijos, Airijos, Vokietijos, Slovėnijos, Nyderlandų startuoja projekte „Horizontas2020“ „Atsparumas pienininkystei“ (angl. „Resilience For Dairy“ arba „R4D“). R4D projekto tikslas – išspręsti skubias tvarumo problemas, su kuriomis susiduria pieno gamintojai. Projekto...
ŽUR Naujienos

LR ŽŪR tarybos posėdyje: ŽŪM vizija, EK rekomendacijos, lobizmas ir ūkininkų prašymai pagelbėti

Pirmasis šįmet LR žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) Tarybos posėdis 2021 02 02 užtruko rekordiškai – ilgiau nei keturias valandas. Tačiau ir posėdis išskirtinis. Jame jau įprastu nuotoliniu būdu dalyvavo LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis, keli Seimo nariai, naujasis žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas ir jo komandos...
ŽUR Naujienos

Kviečiamas ŽŪR Tarybos posėdis

2021 m. vasario 2 d. (antradienį) 11 val. kviečiamas LR žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko komandos pristatymas. Aktualumas. Lietuvos Respublikos Seimas, 2020 m. gruodžio 11 d. pritarė Ingridos Šimonytės vadovaujamos aštonioliktosios Vyriausybės programai, taip pat patvirtinto ministrų kabinetą. Žemės ūkio ministru buvo patvirtintas Kęstutis Navickas....
ŽUR Naujienos

Bus tobulinama ŽŪR el. mokymo(si) sistema

Nuotolinio mokymo(si) privalumai Šiandien ypač išaugęs el. mokymosi poreikis. Ir tai natūralu, juk visas suaugusiųjų mokymas yra sustabdytas dėl pandemijos. Žinoma, mokantis elektroniniu būdu viskas priklauso nuo besimokančiojo. Yra puiki galimybė kontroliuoti visą savo mokymosi procesą. Mokymosi pradžios ir pabaigos data, užsiėmimų laikas, medžiagos analizei skiriamų valandų skaičius per dieną...
ŽUR Naujienos

Sėkmingi kooperacijos pavyzdžiai skatina bendradarbiauti

Žemės ūkio rūmai organizavo renginį, kuriame geraisiais kooperacijos pavyzdžiais dalinosi žemės ūkio kooperatyvų vadovai ir valdybos nariai. Patirtimi steigiant kooperatyvą, plėtojant jo veiklą ir sprendžiant įvairius iššūkius pristatė pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (ŽŪKB) „Pieno gėlė“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas ir direktorius Rolandas Jurkus.   Be pieno supirkimo iš ūkininkų,...
ŽUR Naujienos

KRK posėdyje ministrui – lavina klausimų

Sausio 20 d. įvyko Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdis, kuriame žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas pasidalijo pirminėmis įžvalgomis apie Vyriausybės programos įgyvendinimo veiksmų plano projektą. Šis dokumentas viešai diskusijai, pasak ministro, bus pateiktas vasario mėnesio pradžioje. Buvo įvardytos numatomos iniciatyvos pagal Vyriausybės programos prioritetines sritis: žemės ir maisto ūkio...
ŽUR Naujienos

A.Kuzminskas: „kooperacijos nauda neginčijama”

Žemės ūkio kooperatinė bendrovė (ŽŪKB) „Pieno gėlė“ savo veikla įrodė, kuo kooperatyvas gali būti naudingas žemdirbiui. „Pieno gėlė“ šiuo metu turi 470 narių, kurie laiko 4 280 melžiamų karvių ir valdo daugiau kaip 7 000 hektarų žemės. Iš karvės per metus ūkininkai vidutiniškai melžia po 5,5 tonas pieno. Kasdien iš...
ŽUR Naujienos

ŽŪR pasiūlymai dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių

Žemės ūkio rūmai, išnagrinėję Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” projektą Nr. 20-16624 (toliau – Projektas), pateikė pastabas ir pasiūlymus Žemės ūkio ministerijai: 1.Projekto 38 punkte siūloma įtvirtinti, kad augalai (išskyrus...
ŽUR Naujienos

Kai organizacijoje vyrauja pagarba ir susiklausymas, o visų bendras siekis – gyvybingas kaimas ir sėkmingi ūkininkai

Gruodžio 22 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) bendruomenės nariai, kaip ir kiekvienais metais, rinkosi į šventinį susitikimą. Nors šiais metais susitikimas buvo ir nuotolinis, tačiau tai nesutrukdė nuoširdiems sveikinimams, geriems padėkos žodžiams ir per metus nuveiktų darbų apžvalgai. Žemės ūkio rūmų bendruomenę sveikino Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis...
ŽUR Naujienos

ŽŪR kreipimasis į AM ir ŽŪM

Gruodžio 17 d. Žemės ūkio rūmai raštu kreipėsi į Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo pakeitimo, kuriame  pateikė pastabas ir pasiūlymus. Siekiant sumažinti žemės ūkio veiklos subjektams tenkančią perteklinę administracinę ir ekonominę naštą bei tinkamai prisitaikyti prie pakitusių veiklos vykdymo sąlygų, Žemės...
ŽUR Naujienos

Seimo komitetas gręžiasi į kaimui aktualiausius klausimus

Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) gruodžio 16 d. posėdžiavo keturias valandas, aptarė daug aktualijų. Proga pasisakyti apie tai, kokios žemės ūkio ir kaimo problemos labiausiai jaudina, buvo sudaryta socialiniams partneriams. Svarstomi teisės aktai Ant KRK virtualaus posėdžių stalo buvo kai kurie jau anksčiau svarstyti teisės aktai. Parengtas Seimo nutarimo „Dėl...
ŽUR Naujienos

LR ŽŪR Tarptautinių ryšių komitetas (TRK): pagarba įvairioms nuomonėms ir kompromisiniai sprendimai

LR ŽŪR atstovai nuolat dalyvauja COPA/COGECA  grupių bei kitų tarptautinių žemdirbių organizacijų posėdžiuose, todėl TRK nariai aptarė svarbiausius klausimus, kurie bus nagrinėjami artimiausiu laiku. Labai svarbu, kad Lietuvos atstovai Briuselyje gintų ne siaurus kurios nors vienos ar kelių organizacijų, bet absoliučios daugumos Lietuvos žemdirbių interesus. Ne paslaptis, kad TRK nariai...
ŽUR Naujienos

Projektas paskatins inovatyvią žemdirbystės technologiją ir prisidės prie tvaraus ūkininkavimo

  Pastaruoju metu žemės ūkio sektoriaus plėtra ir konkurencinis pranašumas jau neįsivaizduojamas be naujų technologijų diegimo ir naudojimo. Lietuvoje pastebimas didėjantis susidomėjimas supaprastintu žemės dirbimu. Atliepiant žemdirbių poreikiams, Žemės ūkio rūmai inicijavo projektą „Tiesioginės sėjos technologijos pritaikymas dirbamose žemėse ir ganyklose, siekiant ekosistemų bioįvairovės išsaugojimo“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020...
1 14 15 16 17 18 29
Puslapis 16 iš 29
X