ŽUR Naujienos

ŽUR Naujienos

Sveikiname kooperacijos idėjos skleidėjus

Mieli kooperatyvų vadovai ir nariai, Tarptautinės kooperacijos dienos proga pasveikinkime vieni kitus. Iš tautos istorijos semkimės išminties, atsakomybės, pilietiškumo ir dirbkime drauge žemdirbių, kaimo gyventojų bei šalies labui. Tik bendradarbiaudami galime pasiekti daugiau. LR ŽŪR bendruomenės vardu - pirmininkas dr. Arūnas Svitojus        ...
ŽUR Naujienos

A.Svitojus: „Baltijos šalių ūkininkai yra diskriminuojami”

Liepos 1 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo nuotoliniame posėdyje, kuriame buvo aptartos tiesioginės išmokos Baltijos šalims. Posėdyje dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos žemdirbių savivaldos organizacijų atstovai, Europos Parlamento narys Riho Terras bei Europos Komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato (GD AGRI) biudžeto valdymo skyriaus...
ŽUR Naujienos

Žingsnis į priekį – papildytas Kooperatyvų įstatymas 

LR Seimas priėmė Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo  Nr. I-164 3(1), 5, 10, 11, 14, 15, 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1), 16(2) straipsniais įstatymą (Nr. XIIIP-4642(2)). (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9bc3e810b13211ea9a12d0dada3ca61b) Tiesa, įstatymas įsigalios, kai dokumentą pasirašys LR Prezidentas. Svarbus niuansas rengiant šiuos pakeitimus - Lietuvos pienininkų asociacija „Pieno centras“ kaip niekada anksčiau...
ŽUR Naujienos

Jaunųjų ūkininkų balsas Žemės ūkio rūmuose

Šį penktadienį, t.y. liepos 3 d., įvyks LR ŽŪR suvažiavimas. Kaip nuveiktus darbus, nuo vieno suvažiavimo iki kito, vertina bene jauniausias visų laikų pagrindinės šalies žemdirbių organizacijos vicepirmininkas, ūkininkas Vytautas Buivydas? Priminsime, kad jaunasis ūkininkas vadovauja ir savo bendraamžiams - jaunajai ūkininkų kartai, kuri susibūrė į Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir...
ŽUR Naujienos

Kokia vieta socialiniame dialoge tenka nevyriausybiniam sektoriui?

Europos Sąjungos dokumentuose numatomas svarbus vaidmuo nevyriausybinėms organizacijoms. Joms sudarytos galimybės laisvai siekti savo tikslų, jeigu ir tikslai, ir priemonės jiems pasiekti atitinka demokratinės visuomenės principus. Taigi Europos socialiniame dialoge dalyvauja ekonominio intereso organizacijos, kurios  sudarytos iš nevyriausybinių savanoriškai įsteigtų reprezentatyvių organizacijų, turinčių aiškius tikslus ir funkcijas. Senosiose ES šalyse...
ŽUR Naujienos

A. Svitojus: pirmumo naudotis valstybine žeme teisė turėtų būti suteikta jauniesiems ir smulkiems bei vidutiniams ūkiams

Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus ir vicepirmininkas Vytautas Buivydas susitiko su Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriumi Laimonu Čiaku ir NŽT komanda.   Susitikimo metu buvo aptarta NŽT direktoriaus įsakymu patvirtinta Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai tvarka. Šios tvarkos aprašo viename iš punktų nurodoma, kad pirmumo...
ŽUR Naujienos

A.Svitojus: įgyvendinant EK priemones svarbi žemdirbių savivaldos įtrauktis

Birželio 19 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus. dalyvavo Copa-Cogeca organizacijų narių nuotoliniame susitikime, kurio darbotvarkėje - šių metų gegužę Europos Komisijos pateikta ambicinga ES biologinės įvairovės strategija iki 2030 m. Copa-Cogeca organizacijos narės išreiškė susirūpinimą – kaip ši strategija paveiks žemės ūkį? Kaip reikės užtikrinti maisto saugumą...
ŽUR Naujienos

Kas naujo Seimo Kaimo reikalų komitete

Artėja Seimo pavasario sesijos pabaiga, tačiau Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) yra numatęs darbų ir vasarai. Birželio 17 dienos nuotoliniame posėdyje buvo aptarti keli parlamentinės kontrolės bei teisėkūros klausimai, o pirmasis darbotvarkėje – daug diskusijų keliančios Europos Komisijos siūlomos iniciatyvos.   Palaikys balansą tarp ambicingų įsipareigojimų ir žemės Žaliojo atsigavimo...
ŽUR Naujienos

Akcija: organizavo prekybininkai, apyvarta džiaugiasi perdirbėjai, o naštą velka žemdirbiai

Karantino metu didieji prekybos tinklai garsai paskelbė apie lietuviškos kilmės maisto produktų kainų mažinimą. Esą sunkmečio metu visiems reikėtų suremti pečius. Vartotojai patenkinti prarijo šį jauką, padidėjusia apyvarta džiaugiasi prekybininkai ir perdirbėjai, tačiau pirmoji grandis – ūkininkai - mano, kad didžioji akcijos našta slegia gamintojų pečius.   Su ūkininkais nesitarė...
ŽUR Naujienos

A. Svitojus: NMA ir ŽŪR tikslai sutampa

Birželio 16 d. vyko Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovų nuotolinis susitikimas, kuriame buvo aptarti ūkininkams aktualūs klausimai. „NMA yra svarbi institucija, nes ne tik administruoja ES lėšas, bet ir prižiūri bei kontroliuoja teisėtą Kaimo plėtros programos lėšų panaudojimą. Mes, kaip žemdirbių ir kaimo gyventojų interesams...
ŽUR Naujienos

Seimo komitete: nuo „karštų“ EK dokumentų iki Lietuvos žemės ūkio padėties

Birželio 10 d. įvykęs Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) posėdis, svarstant kai kuriuos darbotvarkės klausimus, sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus – jis šoktelėjo iki 80. Seimo komiteto posėdžio svečių rato gausą lėmė „karštos“ temos iš Europos Komisijos: komunikatas „Europos žaliasis kursas“ bei su juo susijusios neseniai paskelbtos itin ambicingos strategijos: Biologinės...
ŽUR Naujienos

Projekte bendradarbiaus 6 partneriai

Nuo birželio 12 d. iki liepos 10 d. priimamos paraiškos paramai gauti pagal priemonę „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu", todėl Žemės ūkio rūmų konsultantams pats darbymetis konsultuojant galimus pareiškėjus ir padedant rengti paraiškas. Žemės ūkio rūmų Projektų valdymo poskyrio vedėja Laima Buitkienė nors ir labai...
ŽUR Naujienos

Tarptautinėje konferencijoje – apie BŽŪP perspektyvas

2020 m. birželio 4 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus nuotoliniu būdu sveikino tarptautinės konferencijos „Latvijos žemė – ilgalaikės plėtros perspektyvos“ dalyvius ir svečius. LR ŽŪR pirmininkas latviškai kreipėsi į konferencijos organizatorius ir dalyvius sveikindamas juos su gražia ir saulėta vasaros pradžia ir dėkojo už sėkmingą bendradarbiavimą ne...
ŽUR Naujienos

Žinios iš Seimo komiteto

Birželio 3 d. Seimo Kaimo reikalų komiteto (KRK) nuotoliniame posėdyje daugiausia laiko pareikalavo parlamentinės kontrolės klausimai, kurių darbotvarkėje buvo ne vienas. KRK ir per ateinančias savaites ketina tęsti šį darbo režimą.   Siūlymo įteisinti lankus atgarsiai Aplinkos ministro mėginimas įteisinti medžioklę lankais baigėsi skandalu, piketais prie Aplinkos ministerijos. Ministras atšaukė...
1 18 19 20 21 22 29
Puslapis 20 iš 29
X