COGECA verslo forumas: dėmesys maistui ir kooperacijai

Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Algis Baravykas 2022 m. birželio 15 – 17 d. Briuselyje dalyvavo Copa – Cogeca, Copa prezidiumo posėdžiuose ir Cogeca organizuotame verslo forume.

„Cogeca verslo forumą organizuoja kas du metai. Šiais metais Cogeca verslo forume „Maisto ir konkurencingumo užtikrinimas krizės metu“ daugiausia dėmesio buvo skirta maisto ir konkurencingumo užtikrinimui krizės metu bei atkreiptas dėmesys į žemės ūkio ir maisto kooperatyvų svarbą. Forume pranešimus skaitė pranešėjai iš Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) ir Tarptautinės grūdų tarybos, taip pat vyko apskritojo stalo diskusija, kurioje dalyvavo žemės ūkio kooperatyvų atstovai iš Europos. FAO ekspertas ekonomistas Ahmad Sadidi savo pranešime palietė maisto atsparumo įgyvendinimo sistemos sukūrimo poreikį”, – informuoja ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas.

Forume, į kurį susirinko žemės ūkio kooperatyvų atstovai iš visos ES, daugiausia dėmesio skirta debatams ir diskusijoms apie Ukrainoje tebesitęsiančios krizės poveikį žemės ūkio maisto produktų sektoriui ir žemės ūkio maisto produktų kooperatyvų vaidmenį ir galimus sprendimus. Verslo forumo koordinatorius ir Cogeca viceprezidentas Christianas Høegh – Andersenas pradėjo forumą pabrėždamas: „ES žemės ūkio kooperatyvams nesvetimos krizinės situacijos, o po to, kai jau susidūrė su dideliais pokyčiais ir prisitaikymu, po Covido poveikio. Dabar susiduriame su maisto tiekimo grandinių sutrikimu, kurį sukėlė karas prie mūsų slenksčio. Ūkininkų bendradarbiavimas – tai stiprybė pasidalijant riziką, kainų stabilumas ūkininkams ir kooperatyvų nariams, ilgalaikis požiūris į trumpalaikį pelną ir darbas siekiant efektyvaus turimų išteklių panaudojimo. Dėl šios priežasties žemės ūkio kooperatyvai puikiai tinka ekstremalioms oro sąlygoms. ES lygmeniu žemės ūkio kooperatyvai sudaro apie pusę visos žemės ūkio prekybos, todėl jie yra labai svarbūs užtikrinant, kad Europos vartotojai galėtų gauti saugų maistą. Dabartinis Rusijos karas prieš Ukrainą lėmė, kad maisto įperkamumas ir saugumas žemės ūkio kooperatyvams tapo tokia pat svarbia problema, kaip ir visai visuomenei“.

FAO ekonomistas Ahmad Sadiddin ir Tarptautinės grūdų tarybos vykdomasis direktorius Arnaud Petit akcentavo pagrindinį Rusijos ir Ukrainos vaidmenį eksportuojant grūdus ir aliejų, besitęsiančios Rusijos invazijos į Ukrainą grėsmes maisto pasiūlai ir kainoms. Pranešėjai pažymėjo, kad dėl šios krizės pablogėjo maisto įperkamumas mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams visoje ES, kurie dar buvo paveikti ir pandemijos. Tarptautiniu mastu dar didesnis poveikis maisto saugumui, ypač tose šalyse, kurios priklauso nuo pagrindinių prekių importo.

Cogeca prezidentas Ramonas Armengolis įžvelgė naujų perspektyvų žemės ūkio kooperatyvams, todėl akcentavo bendradarbiavimo svarbą visose grandinės lygmenyse.