Copa-Cogeca narių konferencija su Frans Timmermans

Gruodžio 3 d. Europos žemdirbių ir žemės ūkio kooperatyvų atstovų nuotolinėje jungtinėje Copa (ES žemės ūkio organizacijų komiteto) ir Cogeca (ES žemės ūkio kooperatyvų generalinės konfederacijos) konferencijoje susitiko su Europos Komisijos vykdančiuoju viceprezidentu Frans Timmermans ir paprašė informuoti apie Komisijos poziciją dėl BŽŪP derybų.

Šalys narės vieningai pareiškė, jog šiuo metu žemės ūkio sektorius yra nestabilus dėl „Brexit“ ir nuolatinių sunkumų, kuriuos sukėlė COVID-19 krizė, taigi reikia aiškumo, kad būtų galima planuoti iš anksto ir toliau investuoti į nuolat tobulinamus gamybos metodus. Todėl norint išsiaiškinti pasekmes maisto gamybai, konkurencingumui ir ūkininkavimo pajamoms, būtina atlikti išsamų Europos žaliojo susitarimo poveikio vertinimą.

Kaip informuoja konferencijoje dalyvavusi Lietuvos žemės ūkio rūmų Tarptautinio skyriaus vedėja Živilė Vitkienė, Europos Komisijos vykdantysis viceprezidentas F.Timmermans, pastebėjęs vieningą Europos žemdirbių savivaldos ir žemės ūkio kooperatyvų atstovų nuomonę, dar kartą patvirtino savo 2020 m.  vasario mėnesį duotą pažadą – atlikti kiekvieno atskiro pasiūlymo, kurį Komisija pateiks dėl Žaliojo susitarimo, poveikio vertinimą. F. Timmermans taip pat patikino, kad BŽŪP pasiūlymo atšaukimas nėra svarstomas, nes jis mato perspektyvą derėtis pagal dabartinius teisėkūros institucijų įgaliojimus trišalėse derybose. Galiausiai jis pasiūlė žemės ūkio viziją, kurioje numatomos investicijos į naujas technologijas ir vadinamą „anglies ūkininkavimą“ bei pridūrė, jog taip bus sprendžiami tvaresnės gamybos uždaviniai.

„Ūkininkams Europoje keliame gan drastiškus reikalavimus. Mes pritariame ir palaikome daug iniciatyvų, kuriose klimatas ir biologinė įvairovė užima svarbų vaidmenį. Žalioji sutartis turėtų padėti sustiprinti visų ūkininkų pastangas ir padėti kiekvienam ūkininkui. Tikimės, kad ES atliks išsamų poveikio vertinimą ir institucijos tęs derybas dėl BŽŪP reformos po 2020 m. Mums visiems reikia aiškios ES žemės ūkio sistemos ir vizijos, kadangi pasaulyje siautėja tarptautinės varžybos ir niekas mūsų nelauks“, – pažymėjo Copa prezidentė Christiane Lambert.

Savo ruožtu Cogeca prezidentas Ramon Armengol taip pat pridūrė: „Mes pasirengę priimti iššūkius, susijusius su tvaraus ūkininkavimo siekiais, tačiau tikimės, kad ES rems mūsų veiksmus, padėdama ūkininkams ir jų kooperatyvams, pagal konkrečias priemones, susijusias su naujovėmis, pažangiomis technologijomis ir infrastruktūra. Tam turi būti numatytos ir užtikrintos investicijos“.