Kreipimasis dėl Ukrainos ūkininkų ir kooperatyvų organizacijų priėmimo į Copa-Cogeca organizaciją

2022 m. kovo 2 d. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos ūkininkų ir kooperatyvų asociacijos, vieningai  reikšdamos paramą Ukrainai ir smerkdamos Rusijos agresiją, kreipėsi į visus Copa-Cogeca narius dėl paramos Ukrainai ir Ukrainos ūkininkų ir kooperatyvų organizacijų priėmimo į narius, atleidžiant nuo nario mokesčio. 

Kreipimąsi į Copa-Cogeca pasirašė Lietuvos žemės ūkio rūmai,  Lenkijos žemės ūkio rūmai, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias”, Estijos žemės ūkio ir prekybos rūmai, Latvijos ūkininkų federacija, Latvijos žemės ūkio draugijų asociacija, Latvijos ūkininkų parlamentas, Latvijos žemės ūkio organizacijų bendradarbiavimo taryba.

Kreipimesi rašoma, kad šiandien Ukrainai visokeriopa parama yra itin svarbi, todėl ir mūsų visų vienybė ir palaikymas, išmintis, susiklausymas ir atsakingumas yra svarbūs visai Ukrainos tautai. Be to, prašoma  Copa-Cogeca paraginti organizacijas nares suteikti finansinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainos žmonėms.

Nors Lietuvai Copa-Cogeca atstovauja 4 organizacijos, tačiau kreipimąsi pasirašė tik dvi – Lietuvos žemės ūkio rūmai ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias”.

Kreipimasis 

***

Copa-Cogeca – ES Profesinių žemės ūkio organizacijų komiteto ir ES Generalinio žemės ūkio kooperacijos komitetas.