Copa-cogeca posėdžių aktualijos

Balandžio 26-27 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo Copa-Cogeca prezidiumų posėdžiuose.

Posėdžiuose, į kuriuos susirinko ES šalių žemdirbių savivaldos organizacijų vadovai, buvo diskutuojama apie esamą padėtį rinkoje, ES biudžetą, Komisijos iniciatyvą uždrausti nesąžiningas prekybos praktikas. Bendrame Copa ir Cogeca organizacijų posėdyje dalyvavo Europos Komisaro žemės ūkiui ir kaimo plėtrai Philo Hogano kabineto nariai Peter Power ir Elisabetta Siracusa, pristatę Komisijos iniciatyvas dėl maisto grandinės ir dėl BŽŪP ateities.

ŽŪR pirmininkas dr. A.Svitojus posėdžio metu pasisakė už nesąžiningų prekybos praktikų draudimą ES lygiu,  tačiau pastebėjo, jog vien šio žingsnio nepakanka.

„Mes sveikiname Komisijos iniciatyvą uždrausti nesąžiningas prekybos praktikas, manome, jog ypač svarbu, jog šis teisės aktas bus priimtas ES lygiu ir bus privalomas visoms šalims narėms. Tačiau reikia pripažinti, jog šis draudimas nėra pakankamas visiškai išspręsti nepalankios ūkininkų – pradinės produkcijos gamintojų – padėties maisto grandinėje problemą. Vien draudimai nesustiprins ūkininkų derybinių pozicijų perdirbėjų ir prekybininkų atžvilgiu, neužtikrins skaidresnės prekių kainodaros. Manome, jog tam, kad problema būtų sprendžiama iš esmės, yra būtina stiprinti kooperaciją, ypač tokiose šalyse kaip Lietuva, kur jos lygis ypač žemas,” – kalbėjo dr. Arūnas Svitojus.

ŽŪR Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė priminė kiaulių maro problemą. „Matydami, kaip liga plinta gilyn į Europos Sąjungą, atsiranda pakankamai izoliuotose vietose, turime pripažinti, jog dėl to kalti ne vien laukiniai šernai – prie ligos plitimo prisideda ir žmogiškasis faktorius. Todėl reikia suprasti, kad tokios priemonės, kaip tvoros ar šernų populiacijos mažinimas, nėra pakankamos ligos plitimui sustabdyti. Turime kalbėti ne tik apie ligos stabdymą, bet ir padėti ūkininkams, atsidūrusiems maro paveiktose zonose. Dabartiniai prekybos ir eksporto suvaržymai ūkiams, kurie skrupulingai laikosi biosaugos reikalavimų, yra pernelyg griežti, nešantys didžiulius nuostolius. Reikėtų svarstyti prekybos suvaržymų švelninimo galimybes,” – sakė V. Leščauskaitė.

Taip pat patvirtintas Copa-Cogeca požiūris į naują BŽŪP įgyvendinimo modelį, suteikiant daugiau laisvės valstybėms narėms ir orientuojantis į rezultatus ir „žaliąją architektūrą” – aplinkosauginų priemonių apjungimą į bendrą sistemą. Copa-Cogeca pasisakė už ekologinių ūkių automatinį pripažinimą atitinkančiais paramos reikalavimus, BŽŪP bendrumo išsaugojimą, aiškiai nurodant valstybių narių ir Europos Komisijos diskrecijos sritis. Dokumente pabrėžiama būtinybė išlaikyti stiprią dviejų ramsčių struktūrą, paprastinti politiką, išlaikyti pirmojo BŽŪP ramsčio priemonių bendrumą visoje ES. Pažymėtina, kad šie punktai atitinka Lietuvos žemės ūkio rūmų poziciją dėl BŽŪP ateities.

Copa-Cogeca taip pat pateikė savo refleksijas dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Organizacija siūlo padidinti valstybių narių įnašus į ES biudžetą, siekiant padengti Brexit paliekamą spragą, užtikrinti lėšas naujų iššūkių sprendimui ir išvengti žemės ūkio biudžeto mažinimo. Griežtai pasisakyta prieš pirmojo ramsčio bendrą finansavimą iš valstybės lėšų. Šis dokumentas taip pat atitiko ŽŪR poziciją, kur pabrėžta biudžeto išsaugojimo būtinybė. ŽŪR visada pasisakė prieš pirmojo ramsčio bendrą finansavimą.

Posėdžių metu priimtos Copa-Cogeca pozicijos dėl pieno produktų pavadinimų apsaugos, dėl didžiųjų plėšrūnų ir konfliktinių rūšių (pozicija skatina daugiau dėmesio skirti laukinių gyvūnų populiacijų kontrolei, prioritetizuojant ūkininkų interesus), pozicija dėl Europos baltyminių augalų plano, dėl vandens direktyvos peržiūros.