Copa-Cogeca prezidiume diskusijos dėl žemdirbių padėties maisto grandinėje

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas ir Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė gegužės 27-29 d. dalyvavo Copa ir Cogeca organizacijų prezidiumo posėdžiuose, kurie vyko Olandijoje, Vageningeno mieste.

Posėdžių metu pateikta informacija apie BŽŪP paprastinimą, Copa ir Cogeca ir FoodDrinkEurope bendra pozicija dėl CO nutekėjimo. Ypač daug diskusijų sulaukė klausimas apie pieno rinką ir gamintojų padėties maisto grandinėje problema. Į posėdį atvykęs Žemės ūkio rinkų darbo grupės vadovas Cees P. Veerman, kalbėjo apie žemės ūkio rinkų funkcionavimą ir žemdirbių vietą maisto grandinėje. Europos Komisijos sudaryta darbo grupė metų gale pateiks savo išvadas apie gamintojų problemas ir rinkos nestabilumus ir rekomendacijas dėl ūkininkų padėties maisto grandinėje gerinimo. Cees P. Veerman teigė, jog daug dėmesio grupėje skiriama ūkininkų savipagalbos instrumentų paieškai, sutartiniams santykiams. „Atgal prie kvotų sistemos negrįšime. Be to, kyla naujos problemos – pabėgėlių srautai ir pan. Todėl nesitikėkite, kad mokesčių mokėtojų lėšos bus lengvai skiriamos gamintojams remti. Galbūt paramai pagrįsti bus kuriamos tvarios gamybos ar struktūrinių prisitaikymo programos“ – kalbėjo darbo grupės vadovas, taip pat pabrėžęs pridėtinės vertės kūrimo svarbą.

Taip pat aptarta pieno rinkos padėtis. Daug diskutuota apie galimus gamybos ribojimus, numatytus Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento 222 straipsnyje. Copa-Cogeca nariai kalbėjo, jog gamybos reguliavimas gali būti tik savanoriška iniciatyva, bet tam reikalingos skatinamosios priemonės, ir lieka neaišku, ar savanoriškas gamybos ribojimas duotų pakankamai naudos.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas posėdžio metu pabrėžė, jog reikalingi konkretūs veiksmai problemoms spręsti. „Mes nebegalime sau leisti tik kalbėti ir diskutuoti – reikia imtis iniciatyvos, siūlyti konkrečius problemų sprendimo būdus“ – sakė ŽŪR pirmininkas.