Dalyvavimo asociacijų veikloje nauda

Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos tarybos pirmininkas Kamal Zulfijev kreipėsi  į Žemės ūkio rūmus dėl pagalbos rajono ūkininkui Jan Jurolait, kuriam Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pritaikė beveik 7000 Eur sankciją už geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymą dėl nepakankamo sutartinių ūkinių gyvūnų valdoje laikymo deklaruojant ganyklų – pievų plotus.

Rūmų teisininkai, įvertinę ūkininko pateiktus dokumentus bei atlikę detalią teisės aktų bei teismų praktikos analizę, 2018 m. sausio mėn. pradžioje parengė skundą Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijai dėl NMA sprendimo panaikinimo.

Skunde akcentuojama, kad NMA priimdama ginčijamą sprendimą ir pritaikydama 50 procentų kompleksinio paramos susiejimo sankciją dėl tyčinio geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimo dėl nepakankamo ūkinių gyvūnų skaičiaus laikymo pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punktą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką, pareiškėjo teisėtus lūkesčius, taip pat konstitucinio teisingumo, teisinės valstybės bei proporcingumo principus.

Išnagrinėjusi Rūmų teisininkų parengto skundo argumentus, 2018 m. vasario mėnesį NMA priėmė sprendimą panaikinti sankciją bei grąžinti ūkininkui anksčiau nuskaičiuotas lėšas (apie 7000 Eur).

„Kaip rodo praktika, ne visada institucijos, pritaikančios vienokias, ar kitokias sankcijas ūkininkams yra teisios. Taigi ūkininkus noriu paraginti būti aktyviais, ir jei kyla klausimų, visada kreiptis į savo atstovaujamą organizaciją pagalbos. Štai aktyvios Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos pirmininko Kamal Zulfijev kreipimasis į Žemės ūkio rūmus pagalbos – davė teigiamų rezultatų” – sako teisininkė Agnė Budzinskaitė.