Dėkojame už palaikymą, dalyvavimą ir paramą

Nuoširdžiai dėkojame už palaikymą LR Prezidentui Gitanui Nausėdai, europarlamentarams Broniui Ropei, Juozui Olekui ir Petrui Auštrevičiui, gruodžio 12 d. Briuselyje aplankiusiems protesto akcijos dėl teisingos BŽŪP dalyvius.

Priminsime, kad prie Lietuvos ir Lenkijos žemės ūkio rūmų organizuotos protesto akcijos prisijungė Čekijos ir Slovakijos  žemės ūkio rūmų atstovai bei Latvijos žemdirbių savivaldos atstovai.

Už aktyvų dalyvavimą ir atstovavimą visos šalies žemdirbiams ir kaimo gyventojams, nuoširdžiai dėkojame vykusiems į protesto akciją ir gruodžio 12 d. net 5 valandas protestavusiems, davusiems interviu žiniasklaidos atstovams ir bendravusiems su europarlamentarais Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) vicepirmininkei Linai Meilutei –Datkūnienei ir organizacijos nariams, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (LEŪA) pirmininkui Sauliui Daniuliui, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) valdybos nariui Vytautui Barkauskui, Šakių ir Ukmergės rajonų žemdirbių asociacijų atstovams, ūkininkams iš Rokiškio, Telšių, Biržų, Šilalės, Prienų, Ukmergės, Švenčionių, Kelmės rajonų ir Rietavo sav.

***

Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvaudamas Europos Vadovų Tarybos derybose gruodžio 12 d. už biudžetą atsakingam Europos Komisijos nariui Johannesui Hahnui pristatė Lietuvos pastabas dėl būsimojo daugiamečio bendrijos biudžeto. Lietuva kritikuoja dabartiniame biudžeto projekte maždaug 27 proc. mažėjančius asignavimus sanglaudos politikai. Taip vadinamos lėšos, skirtos mažinti ES šalių atskirtį.

G. Nausėda kritikavo Europos Komisijos siūlymą iki 2027 metų išmokas ūkininkams už dirbamos žemės hektarą padidinti nuo 181 iki 204 eurų, kai dabar ES šalių žemdirbiams skiriamų išmokų vidurkis siekia 266 eurus.

„Tai labai sunkiai dera su lygiomis konkurencijos sąlygomis ir dėl tos priežasties ne tik mes, žinoma, bet ir daug kitų centrinės Europos šalių esame pasirengę derėtis“, – kalbėjo prezidentas.

Pasak jo, tvarus, sąžiningas ir subalansuotas ES biudžetas yra itin svarbus Lietuvai siekiant įgyvendinti strateginius transporto ir energetikos projektus, kurių sėkmė yra ir visos bendrijos interesas.

Prezidentas atkreipė Europos Komisijos nario J. Hahno dėmesį į būtinybę užtikrinti tinkamą finansavimą Ignalinos atominei elektrinei ir Kaliningrado specialiajai tranzito programai.

Diskutuojant apie inovacijų finansavimo programą „Horizon“, Lietuvos vadovas išsakė lūkestį, kad vienodos galimybės būtų garantuojamos visoms ES šalims.

Naujoji Europos Komisija darbą pradėjo šiemet gruodį.

***

Kadangi per Europos Vadovų Tarybos susitikimą gruodžio 12 d. Briuselyje galutiniai sprendimai dėl biudžeto nebuvo priimti, derybos nusikels į kitus metus.

Taigi Lietuvos ir kitų šalių žemdirbių ir kaimo gyventojų laukia dar ne viena protesto akcija dėl teisingos ir nediskriminuojančios ES politikos, kuri turi būti užtikrinta vadovaujantis Lisabonos sutartimi.  Kadangi žemės ūkis valstybėse narėse yra glaudžiai susijęs su visa ekonomika, todėl visoms ES narėms turi būti užtikrintos vienodos konkurencinės sąlygos.

***

 

****

Protesto akciją finansiškai parėmė

Žemės ūkio rūmų organizacijos:

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“

Lietuvos ekologinių ūkių asociacija

Lietuvos daržovių augintojų asociacija

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija

Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacija

Šakių rajono žemdirbių asociacija

Ukmergės rajono žemdirbių asociacija

Ignalinos rajono žemdirbių asociacija

 

Rajonų savivaldybės, Žemės ūkio kooperatyvai, rajonų ūkininkų sąjungos, verslo įmonės:

Rokiškio rajono savivaldybė

Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Pieno gėlė“

Žemės ūkio kooperatyvas „Kulvos žemė“

Telšių rajono ūkininkų sąjunga

Lietuvos ūkininkų sąjungos Panevėžio skyrius

Lietuvos ūkininkų sąjungos Prienų skyrius

Šakių ūkininkų sąjunga

AB „Rokiškio sūris”

UAB „Agrokoncernas”

Ūkininkai ir kaimo gyventojai:

ABUCEVIČIUS Kęstutis

ADOMAITIS Arūnas

ADOMAVIČIUS Audrius

ASTRAUKIENĖ Gita

AKSAMITAUSKAS Rolandas

ALEKNAVIČIUS Darius

ARLAUSKIENĖ Aušra

ARDZIJAUSKAS Robertas

ANDRIUŠKIENĖ Sniegena

BARANAUSKAS Modestas

BARANOVSKIS Zenonas

BALTRUŠAITIS Jonas

BALIONIS Zbignev

BENIUŠIS Henrikas

BENCEVIČIUS Vytas

BERTULIS Henrikas

BRAZIULIS Sigitas

BRAZDŽIŪNAS Saulius

BRAŽDŽIŪNAS Jonas

BRIEDIENĖ Daiva

BUČELIENĖ Nijolė

BUDVYTIS Alius

BUGINAS Darius

BUILYS Kęstutis

BUTIKIS Albinas

BUTKUS Vytautas

CEMOLONSKAS Arūnas

ČIŪRAS Kęstutis

ČEPAS Antanas

ČEREŠKA Arvydas

DERKINTIENĖ Zina

DAUGIRDAS Andriejus

DAUKANTAS Virginijus

DAUNORAVIČIUS Jonas

DRANSEIKA Algis

DRASKINIS Algimantas

GALINSKAS Nerijus

GAIDJURGIS Vytautas

GEČAS Egidijus

GERYBIENĖ Laura

GEIDUKIS Tadas

GIRDŽIŪNIENĖ Lina

GLUŠAUSKAS Juozas

GRABAUSKAS Jonas

GRABAUSKAS Bronius

GUSTIENĖ Birutė

GUŽEVIČIUS Bronius

IŽGANAITIS Mantas

JACKEVIČIUS Antanas

JANKOVSKI Edvard Josif

JUCIENĖ Irena

JURKUS Augustas

JONUTIS Aivaras

JONUŠIS Vytautas

JURKUS Ramūnas

JURKUS Stanislovas

JURKUS Antanas

JUNDULAS Sigutis

JUŠKEVIČIENĖ Marytė

JUOZAITIS Mindaugas

KANTAUTIENĖ Anelė

KALNIENĖ Gina

KAVALIAUSKAS Gintaras

KASPARAVIČIUS Egidijus

KAZAKEVIČIENĖ Iveta

KAZAKEVIČIUS Vitas

KIELA Jūras

KLEBAUSKAS Darius

KREIVĖNAS Vaidotas

KUMPAUSKAS Zenonas

KUODIS Marius

KUZMINSKAS Jonas

KUBILIUS Zenonas

KUODIS Marius

KRAVČUN Jovita

KŪŽGALVIS Rimantas

KVEDERAVIČIUS Donatas

LASTAUSKIENĖ Diana

LASTAUSKAS Teisutis

LIPNICKAS Tomas

LISOVSKIENĖ Dalia

LĖCKAS Vytautas

MACIJAUSKAS Vaclovas

MACIJAUSKAS Vincentas

MAČIULSKIENĖ Edita

MALINAUSKAS Nerijus

MARCINKEVIČIUS Gintaras

MARČIULIONIS Gediminas

MARTINONIS Vidas

MISEVIČIUS Vaidotas

MITUZAS Antanas

MIŠEIKIENĖ Jurgita

MOTŪZA Laimutis

MULEVIČIUS Tomas

NAVECKA Svajūnas

NORBUTAS Petras

PALIONIS Gintautas

PECKUS Alfonsas

PAČELIŪNAS Ovidijus

PATINSKAS Vytautas

PANGONIS Algimantas

PAŽARSKIS Gitas

PETKEVIČIUS Arūnas

PETRAITIS Rolandas

PETRAŠKA Vidmantas

PETRAŠKA Gintautas

PETRONIS Ramūnas

PETRAITIS Rolandas

POCIUS Stasys

POCIUS Petras

POVILAITIS Arvydas

PRANCKUS Stasys

PLAVIČIUS Artūras

PUTKA Virginijus

RAMANČIUCKAS Vidas

RAMONAS Dainius

RAPALYTĖ Aistė

RAUDONIUS Antanas

REMEIKIS Edvardas Alfonsas

RINKEVIČIENĖ Laima

RIMKUS Rimantas

RIMKUS Stanislovas

ROCKINAS Ivan

RUTKAUSKAS Modestas

RUSECKAS Vidas

RŪKŠTELIS Vytautas

SAUNORIENĖ Ramunė

SAUNORIUS Tadas

SASNAUSKAS Vaidmantas

SEKONAS Albertas

SINKUS Arvydas

STANCELIENĖ Valerija

STANKEVIČIENĖ Vaidutė

STEPANKEVIČIUS Audrius

STEPONAVIČIUS Audrius

ŠARAUSKAS Rolandas

ŠIMKUS Petras

ŠPAKOVSKIJ Tomaš

ŠUKAITIS Gintaras

ŠVALKŪNIENĖ Ona

ŠEPIKAS Virginijus

ŠILAITIS Antanas

ŠILALĖ Rimas

ŠREIBERIS Gytis

TEIŠERSKIS Ruslanas

TIJŪŠAS Dainius

TIŠKEVIČIENĖ Lina

TRAKYMAS Rimantas

TUMAS Donatas

ULYS Donatas

VALAITIS Antanas

VALAITIS Vytautas

VIRGANAVIČIUS Lionginas

VIZGIRDAS Rimantas

ŽUKAUSKIENĖ Kristina

***

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai siekia teisingos ES Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP).

Lietuvai naujuoju 2021 – 2027 m. laikotarpiu tiesioginėms išmokoms numatoma skirti 3,344 mlrd. Eur (2018 m. kainomis) arba 5,8 proc. daugiau nei 2014–2020 m. laikotarpiu, tačiau Kaimo plėtros programai numatoma skirti tik 1,214 mlrd. Eur t. y. 26,2 proc. mažiau (BEVEIK TREČDALIU!) negu 2014–2020 m. laikotarpiu.

Pasiūlytas tiesioginių išmokų konvergencijos scenarijus rodo, kad šis procesas ir toliau vyks labai lėtai, išmokos iki ES vidurkio bus didinamos vos po 2 proc. kasmet, ir tik 2027 m. Lietuvos tiesioginių išmokų vidurkis turėtų pasiekti 204 Eur už ha lygį, arba tik 79 proc. ES vidurkio.

Šiandien ES tiesioginių išmokų vidurkis yra apie 266 Eur. Lietuva yra trečia nuo galo – po Estijos ir Latvijos.

Šalies Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pažymi, jog palaiko reikalavimus ir sieks, kad Lietuvai naujajame 2021–2027 metų ES biudžete būtų užtikrintos didesnės išmokos žemdirbiams ir kaimo plėtrai, skirtos mažinti regionų ekonominį atsilikimą.

Tiesioginių išmokų vidurkis ES – 266 EUR

Planuojamos TI naujuoju 2021-2027 m. laikotarpiu

***

2018 m. LR ŽŪR organizuotos protesto akcijos

LR ŽŪR per 2018 m. organizavo 2 protesto akcijas Briuselyje, Europos Vadovų Tarybos susirinkimų metu.

Pirmoji akcija organizuota 2018 m. spalio 18 d. Protesto akcijoje dalyvavo 4 šalių – Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos atstovai.

Protesto akcijos dalyvius aplankė Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas lenkas Czeslaw Adam Siekierski, atstovus priėmė Europos Komisaro Philo Hogano kabineto narys Dermot Ryan.

Pareigūnams įteikti žemdirbių reikalavimai – tiesioginės išmokos, siekiančios ES vidurkį, esamo lygio KP lėšos, „lubos“ valstybės paramai, paramos paprastinimas, parama jauniems ir naujiems ūkininkams.

Antroji akcija organizuota 2018 m. gruodžio 13 d., kurioje dalyvavo 5 šalių – Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos žemdirbių savivaldos atstovai.

Protestuotojus aplankė Czeslaw Adam Siekierski kabineto atstovas.

LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas drauge su Latvijos ir Estijos atstovais, susitiko su Europos Komisaru Valdžiu Dombrovskiu.

LR ŽŪR surengtai tarptautinei protesto akcijai buvo iš anksto pasirengta, protesto akcijos dalyviai – Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos žemės ūkio rūmai bei Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos – iš anksto parengė bendrą kreipimąsi, kuriame buvo nurodyti penki reikalavimai:

  • Tiesioginės išmokos 2021-2027 m. programiniu laikotarpiu – ne mažesnės kaip ES tiesioginių išmokų vidurkis;
  • Parama Kaimo plėtros programai – ne mažesnio kaip 2014-2020 m. programinio laikotarpio lygio;
  • Vienodos nacionalinio prisidėjimo ribos žemės ūkio paramos schemoms – įskaitant Kaimo plėtros programą;
  • Radikaliai supaprastintos paramos sistemos ir sumažinta administracinė našta;
  • Konkretūs finansiniai ir organizaciniai mechanizmai, skatinantys ir padedantys įsikurti jauniesiems ūkininkams, taip pat priemonės, skirtos naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams.

***

PROTESTO  AKCIJŲ PAGALBA IŠKOVOTI REZULTATAI 2014 – 2020 M. LAIKOTARPIUI

Kai 2013 m. Lietuvai buvo siūloma vidutinė išmoka 144 Eur, LR ŽŪR organizavo 4 protesto akcijas, kurių dėka buvo pasiekta, kad augančia tvarka iki 2019 m. vidutinė išmoka sieks 181 Eur.

Taigi, 2019 m. gruodžio mėn. 12 d. organizuojama protesto akcija Europos Vadovų Tarybos metu bus jau 7-oji Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų organizuojama akcija Briuselyje. 

Nuotraukoje: 2019 m. gruodžio 12 d. LR ŽŪR organizuotos protesto akcijos dalyviai. Protesto akcijoje dalyvavo 5 šalių – Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos ir Slovėnijos žemdirbių savivaldos atstovai.

***

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.