Dėl COVID-19 pagerinus palūkanų kompensavimo sąlygas – suteikta dvigubai daugiau palūkanų kompensacijų 

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) 2020 m. ūkio subjektams suteikė sumokėtų palūkanų kompensacijų už 1,35 mln. eurų. Daugiau kaip dvigubai augusias palūkanų kompensavimo apimtis labiausiai paskatino dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos pagerintos sąlygos.

Palūkanų kompensavimas – augo dvigubai

ŽŪPGF administruoja valstybės pagalbos teikimą ūkio subjektams, o viena iš valstybės pagalbos priemonių – dalies palūkanų kompensavimas ūkio subjektams, imantiems paskolas ir besinaudojantiems lizingo paslaugomis. Lėšos šioms kompensacijoms yra suteikiamos iš LR Žemės ūkio ministerijos „Kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos“.

2020 m. ŽŪPGF dalies finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensacijas suteikė 633 ūkio subjektams, iš viso kompensuodamas palūkanų už 1,35 mln. eurų. 2019 m. tokias kompensacijas už 0,63 mln. eurų gavo 269 ūkio subjektai. Atitinkamai 2020 m. rezultatai yra 135 proc. daugiau ūkio subjektų, gavusių kompensacijas, ir 114 proc. didesnė palūkanų kompensacijų suma.

„Toks ženklus palūkanų kompensacijų augimas yra susijęs su pernai, prasidėjus COVID-19 pandemijai, pagerintomis sąlygomis: nuo 2020 liepos 1 d. numatytos didesnės kompensacijos, operatyvesnis jų pervedimas ūkio subjektams. Taip pat nuo šios datos sudaryta galimybė dalį palūkanų kompensuoti ir tiems ūkio subjektams, kurie turi finansavimą be ŽŪPGF suteiktos garantijos – beveik ketvirtadalis kompensacijas gavusių subjektų yra ūkio subjektai, turintys finansavimą be ŽŪPGF garantijos“, – situaciją komentuoja ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Daugiausiai kompensacijų 2020 m. suteikta augalininkyste užsiimantiems ūkio subjektams – kompensacijos jiems sudaro 66 proc. kompensuotų palūkanų sumos, pienininkyste užsiimantiems ūkio subjektams – 14 proc., gyvulininkyste – 4 proc. Palūkanų kompensavimu taip pat naudojosi paukštininkystės, daržininkystės, sodininkystės, žvėrininkystės ūkiai ir ūkininkai, taip pat kita veikla kaimo vietovėse užsiimantys verslai.

Palankesnės kompensavimo sąlygos galioja iki 2021 m. vidurio

Įprastai ŽŪPGF teikia dalies palūkanų kompensavimą už paskolas arba lizingo paslaugas investicijoms finansuoti bei paskolas arba kredito linijas trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti, kuomet finansavimas yra suteiktas su ŽŪPGF garantija. Kompensuojama iki 80 proc. finansų įstaigai sumokėtų palūkanų.

Su 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojusiais pakeitimais, kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, o kooperatyvams – ir užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu ar prekyba, dalinė palūkanų kompensacija gali būti suteikta ir už paskolas ar lizingo paslaugas be ŽŪPGF garantijos. Nuo 2020 m. rugpjūčio tokia tvarka įsigaliojo ir akvakultūros subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba ar akvakultūros produktų gamyba ir jų perdirbimu.

„2020 m. vasarą įsigalioję pakeitimai praplečia šios pagalbos gavėjų ratą – dabar dėl dalies palūkanų kompensavimo gali kreiptis ne tik turintys ŽŪPGF individualią garantiją. Taip pat, remiantis šiomis palankesnėmis sąlygomis, tam tikriems ūkio subjektams dalis palūkanų gali būti kompensuojama iki 100 proc., vietoje įprasto iki 80 proc. limito. Tai dar labiau sumažina skolinimosi kaštus“ , – patikslina R. Globienė. Šios palūkanų kompensavimo sąlygos galios iki 2021 m. birželio 30 d.

Be dalies palūkanų kompensavimo, ŽŪPGF taip pat teikia individualias garantijas už ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, miškų ūkiu, maisto ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, suteiktas paskolas. Taip pat bendrovė administruoja įvairias finansines lengvatinių paskolų priemones: šiuo metu ūkio subjektams yra siūlomos paskolos likvidumui užtikrinti COVID-19 pandemijos laikotarpiu, paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių ir paskolos pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti.