Dėl gyvulių veislininkystės informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos projekto

2022 m. kovo 22 d. Žemės ūkio rūmuose įvyko informacinis renginys dėl gyvulių veislininkystės informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos projekto.

Renginyje aptarti gyvulių veislininkystės informacinės sistemos (GYVIS) funkcionavimo ir praktinio taikymo klausimai, pasidalinta įžvalgomis dėl sistemos tobulinimo galimybių.

Primename, kad  GYVIS  sistema apima Pieninių galvijų veislininkystės posistemę, Mėsinių galvijų veislininkystės posistemę, Arklių veislininkystės posistemę, Kiaulių veislininkystės posistemę, Avių veislininkystės posistemę ir Ožkų veislininkystės posistemę. Sistemoje esantys duomenys naudojami genetiniam įvertinimui, informacijos paruošimui ir teikimui.

Renginio dalyviai pasisakė, kad būtina kuo skubiau atlikti teisės aktų pakeitimus ir keisti sistemos tvarkymo organizacinę sistemą, naudojimo tvarką, finansavimą ir kt.

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.