Dėl karo Ukrainoje nukentėjusiems ūkiams – papildomi 30 mln. eurų

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) pernai spalį pradėjo teikti lengvatines paskolas ūkiams, patiriantiems sunkumų Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu. Per spalio–gruodžio mėnesius išskolintos rugpjūtį paskoloms pagal šią priemonę skirtos 31 mln. eurų lėšos, o paskolomis pasinaudojo 363 ūkio subjektai. Besitęsiant sudėtingai situacijai, gruodžio pabaigoje skirtos papildomos 30 mln. eurų lėšos paskoloms teikti.

Skolintis galės iki birželio 30 d.

Iki 2022 m. pabaigos išskolinus visas rugpjūtį priemonei skirtas lėšas, gruodį patvirtintos papildomos lėšos lengvatinių paskolų teikimui pagal šią priemonę – papildomai skirta 30 mln. eurų. Taip pat pratęstas ir priemonės įgyvendinimas iki 2023 m. birželio 30 d.

„Matome, kad, nesibaigiant Rusijos agresijos veiksmams Ukrainoje, toliau išlieka nežinomybė pasaulinėse rinkose, o mūsų ūkiai susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu. Reaguodama į šias aplinkybes Europos Komisija pratęsė komunikato dėl valstybės pagalbos priemonių galiojimą – atitinkamai pratęstos ir mūsų įgyvendinamos finansinės priemonės galiojimas bei skirtos papildomos lėšos“, – komentuoja ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Lengvatinės paskolos yra teikiamos apyvartiniam kapitalui finansuoti, o jomis pasinaudoti gali žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose veikiantys ūkio subjektai, po 2022 m. vasario 1 d. dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą patyrę sunkumų, vertinant skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmę arba pardavimo pajamų, gautų iš tinkamų veiklų, pokytį.

Pirmus du paskolų teikimo mėnesius lengvatinės paskolos bus teikiamos šiomis veiklomis užsiimantiems ūkio subjektams: paukštininkyste, kiaulininkyste, galvijininkyste, avininkyste, ožkininkyste, daržininkyste, sodininkyste, akvakultūra ir ekologine augalininkyste.

Maksimali paskolos suma gali siekti iki 500 tūkst. eurų bei vertinama individualiai pagal paskolos gavėjo pardavimo pajamas, gautas iš tinkamų veiklų, arba gamtinių dujų ir elektros energijos išlaidas. Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiama viena paskola, o jos maksimali trukmė – iki 72 mėnesių.

Paskolai, priklausomai nuo paskolos trukmės ir ūkio subjekto dydžio, taikoma fiksuota metinė palūkanų norma nuo 1,28 iki 3,03 proc. Paskolos administravimo mokestis siekia 2 proc. paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų. Paskolos suteikiamos neįkeičiant turto.

2022 m. daugiausia skolinosi smulkieji ūkiai

Lengvatinės paskolos pagal šią priemonę yra teikiamos ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kooperatinėms bendrovėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ar prekyba, bei ūkio subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Vertinant suteiktų paskolų sumas 2022 m. spalio–gruodžio mėn. pagal veiklos sritis daugiausiai skolinosi augalininkyste (41,4 proc.) ir gyvulininkyste (31,4 proc.) užsiimantys ūkio subjektai. Taip pat beveik ketvirtadalis paskolų lėšų buvo suteikta mišriems ūkiams (24 proc.). Mažiau skolinosi akvakultūra užsiimantys ūkio subjektai.

„Daugiausiai paskolų pagal šią priemonę, vertinant paskolų sumą, buvo suteikta ūkininkų ūkiams – beveik 42 proc., kiek daugiau negu 36 proc. paskolų sumos suteikta žemės ūkio įmonėms ir bendrovėms. Likusia paskolų suma pasinaudojo žemės ūkio kooperatyvai ir smulkios įmonės kaime“, – papildo R. Globienė.

Daugiausia paskolų (pagal paskolų sumą) suteikta Kėdainių, Pakruojo, Raseinių, Panevėžio ir Šiaulių rajonuose veikiantiems ūkiams.

Naujų lėšų skolinimas planuojamas sausio pabaigoje

Kaip ir anksčiau, lengvatinių paskolų teikimas pagal šią priemonę bus vykdomas per priemonės įgyvendinime dalyvausiančius finansų tarpininkus. 2022 m. spalį–gruodį paskolas teikė 21 finansų tarpininkas.

„Planuojame, kad paskolas iš naujai skirtų lėšų pradėsime teikti sausio mėn. pabaigoje, kuomet atnaujinsime susitarimus su priemonės įgyvendinime toliau norinčiais dalyvauti finansų tarpininkais ir pasirašysime sutartis su naujai priemonės įgyvendinime norinčiais dalyvauti finansų tarpininkais“, – patikslina R. Globienė.

Informacija apie priemonę, reikalingus dokumentus ir priemonės įgyvendinime dalyvaujančių finansų tarpininkų sąrašas skelbiami ir nuolat atnaujinami interneto svetainėje garfondas.lt

Daugiau apie šią priemonę skaitykite čia: Lengvatinės paskolos Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3D-518 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ schemos patvirtinimo“.