Dėl karo Ukrainoje su sunkumais susidūrusiems ūkiams planuojama skirti dar 23 mln. eurų

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) 2022 m. spalio mėn. pagal skatinamąją finansinę priemonę pradėjo teikti lengvatines paskolas ūkio subjektams, patiriantiems sunkumų Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu. Visos iki šiol paskoloms skirtos lėšos – 61 mln. eurų – jau yra išskolintos, o paskolos pasiekė 746 ūkio subjektus. Žemės ūkio ministerija kreipėsi į Europos Komisiją dėl šios priemonės pratęsimo jai papildomai skiriant 23 mln. eurų.

Daugiausia paskolomis pasinaudojo ūkininkų ūkiai

Lengvatinėmis paskolomis apyvartiniam kapitalui finansuoti pernai, 2022 m., pasinaudojo 363 ūkio subjektai, kuriems suteikta 31 mln. eurų paskolų, šiemet – 383 ūkio subjektai, kuriems suteikta 30 mln. eurų. Vidutinė lengvatinės paskolos suma siekia 81,8 tūkst. eurų.

Paskolos buvo teikiamos žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose veikiantiems ūkio subjektams, po 2022 m. vasario 1 d. dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą patyrusiems sunkumų. Daugiausia lengvatinių paskolų sumos suteikta augalininkystės veikla užsiimantiems ūkio subjektams – 26,4 mln. eurų (43 proc.), mišriems ūkiams – 16,3 mln. eurų (27 proc.), užsiimantiems gyvulininkyste – 15,4 mln. eurų (25 proc.), paslaugas žemės ūkiui teikiantiems – 1,8 mln. eurų (3 proc.), o akvakultūra užsiimantiems ūkiams – 1,1 mln. eurų (2 proc.).

Vertinant lengvatinių paskolų gavėjus pagal veiklos tipą, daugiausia paskolomis pasinaudojo ūkininkų ūkiai, kuriems suteikta 28,6 mln. eurų paskolų (47 proc.), bei žemės ūkio bendrovės ir įmonės – 22,8 mln. eurų (37 proc.). Taip pat paskolomis naudojosi žemės ūkio kooperatyvai ir kitos įmonės – joms suteikta 9,6 mln. eurų (16 proc.).

Lengvatinės paskolos su sunkumais dėl karo Ukrainoje susiduriantiems ūkiams buvo teikiamos per 5 finansų tarpininkus (KREDA kredito unijų grupę, LKU kredito unijų grupę, PayRay Bank, RATO kredito uniją bei SME Bank), kurių kiekvienas suteikė po 10-16 mln. eurų lengvatinių paskolų. Daugiausiai paskolų pagal šią priemonę suteikė KREDA kredito unijų grupė.

Planuojama pratęsti paskolų teikimą

„Besitęsiant Rusijos agresijos veiksmams, situacija daugeliui ūkių vis dar išlieka sudėtinga, todėl Žemės ūkio ministerija pateikė Europos Komisijai derinti lengvatinių paskolų ūkio subjektams priemonės schemą, pagal kurią būtų ir toliau, iki 2023 m. gruodžio 31 d., teikiamos lengvatinės paskolos likvidumui užtikrinti“, – komentuoja ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Paskoloms teikti planuojama papildomai skirti 23 mln. eurų ir jas teikti ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio ar akvakultūros produktų gamyba, jų perdirbimu ir realizavimu, taip pat ir kooperatinėms bendrovėms.

„Šios priemonės pratęsimas ir tolimesnis lengvatinių paskolų teikimas įmanomas tik priemonės schemą suderinus su Europos Komisija ir patvirtinus LR žemės ūkio ministro įsakymu, todėl tikslia informacija apie paskolų sąlygas bei jų teikimo pradžią pasidalinsime artimiausiu metu. Kviečiame sekti mūsų naujienas“, – patikslina R. Globienė.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3D-518 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“ schemos patvirtinimo“.

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo informacija