Dėl kiaulių laikymo vietose nustatyto afrikinio kiaulių maro protrūkio

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) informuoja, kad 2024-07-02 dviejose kiaulių bandose, esančiose Šiluvos seniūnijoje, Raseinių r. sav., buvo nustatytas afrikinis kiaulių maras (toliau – AKM). Taip pat AKM nustatytas 2024-07-03 kiaulių bandoje, esančioje Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos r. sav. Šiais metais tai yra antrasis ir trečiasis AKM protrūkiai, nustatyti Lietuvos kiaulininkystės ūkiuose.

Šiluvos seniūnijoje, Raseinių r. sav., esančiose kiaulių bandose buvo laikomos 20 kiaulių, iš kurių 4 nugaišo. Gavus informaciją apie nugaišusias kiaules, kiaulių laikymo vietoje 2024-06-30 atrinkti mėginiai ir pristatyti AKM tyrimams į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (toliau – NMVRVI). 2024-07-02 NMVRVI patvirtino AKM nugaišusioms kiaulėms.

Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos r. sav., esančioje kiaulių bandoje buvo laikomos 5 kiaulės, iš kurių 2 susirgo, viena nugaišo. Gavus informaciją apie sergančias kiaules, kiaulių laikymo vietoje 2024-07-02 atrinkti mėginiai ir pristatyti AKM tyrimams į NMVRVI. 2024-07-03 NMVRVI patvirtino AKM susirgusioms kiaulėms.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nedelsiant ėmėsi visų neatidėliotinų priemonių AKM protrūkio vietose: 1) likusias  gyvas kiaules nugaišino ir sunaikino (užkasė) kiaulių laikymo vietos teritorijoje; 2) nurodė atsakingiems asmenims atlikti kiaulių laikymo vietoje (tvarte) pirminį valymą ir dezinfekavimą; 3) aplink AKM protrūkio vietas nustatė apsaugos ir priežiūros zonas;           4) sudarė epizootinio tyrimo grupę, siekdama nustatyti ligos į kiaulių laikymo vietą patekimo kelius; 5) aplink AKM protrūkio vietą nustatytose apsaugos ir priežiūros zonose pradėjo vykdyti kiaulių laikymo vietų faktinį surašymą.

VMVT taip pat informuoja, kad apie nustatytus AKM protrūkius informavo Europos Komisiją, Europos Sąjungos valstybių narių veterinarijos tarnybas.