Dėl pažymų apie žemdirbių prarastą derlių

Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos apraše numatyta, kad asmuo, norintis gauti nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančią pažymą, be numatytų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų teikiamų dokumentų, taip pat teikia „kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, įrodančių egzistavimą tam tikrų faktinių aplinkybių, iš kurių galima spręsti apie nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, kopijas ir kitų dokumentų, pagrindžiančių nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo kopijas.Tokiais dokumentais inter alia gali būti laikomos ir rajonų savivaldybių administracijų žemės ūkio skyrių išduodamos pažymos, kuriose fiksuojamos tam tikros aplinkybės, galinčios patvirtinti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą.

Žemės ūkio ministerija, siekdama tinkamo ir racionalaus santykių tarp žemės ūkio produkcijos gamintojų ir supirkėjų sureguliavimo, prašo rajonų savivaldybių žemės ūkio skyrių bendradarbiauti.

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad konkrečius įrodymus apie negalėjimą vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų Rūmams ar kitoms sutarties šalims turi teikti pats ūkininkas ar ūkis.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS RAŠTAS

ŽŪM informacija