Dėl priemonių taikymo

Žemės ūkio rūmai, atsižvelgdami į narių, laikančių pieninius ir mėsinius galvijus, prašymus padėti spręsti iškilusias problemas dėl šių metų stichinės sausros ženkliai sumenkusios pašarų bazės, prašo sudaryti teisines galimybes, kad gyvulininkyste užsiimantys ūkiai galėtų per likusį šių metų vasaros ir rudens laikotarpį užsiauginti daugiau žaliųjų pašarų, kreipiasi į LR žemės ūkio ministeriją ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie ŽŪM. ŽŪR RAŠTAS