DĖL TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ DALIES GRĄŽINIMO ŽEMDIRBIAMS

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas kreipėsi į LR Vyriausybę ir LR žemės ūkio ministeriją dėl tiesioginių išmokų dalies grąžinimo žemdirbiams ir  paprašė pateikti informaciją, kada ir kaip Lietuvos žemdirbiams bus grąžinta neteisėtai neišmokėta tiesioginių išmokų dalis už 2012 metus. 

Dar 2013 m. išmokant tiesiogines išmokas už 2012 m. buvo priimtas sprendimas taikyti moduliaciją, t. y. išmokas pagal tam tikrą formulę sumažinti žemės ūkio subjektams, kurių bendra Europos Sąjungos ir nacionalinių išmokų suma viršija 5,000 EUR.  Dėl šio sprendimo net 9 647 žemės ūkio subjektai prarado apie 13 mln. Eurų.

2015 m. lapkričio 12 d. Europos Teisingumo Teismas byloje C‑103/14 konstatavo, kad reikalavimas sumažinti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas, skirtas Lietuvos žemės ūkio subjektams už 2012 m., kuriems bendra nacionalinių ir Europos Sąjungos tiesioginių išmokų suma buvo nuo 5 000 Eur iki 300 000 Eur, yra neteisėtas.