Dėl traktorių techninės apžiūros

Informuojame, kad 2018 m. gegužės 20 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 3D-283 „Dėl Žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 ,,Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo“.

Šis įsakymas pakeitė esamą techninių apžiūrų tvarką ir ją suderino su Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 str. 6 d. 3 p. ir 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL 2014 L 127, p. 51).

Įsakyme numatyta, kad traktorių techninę apžiūrą atlieka savivaldybės, išskyrus T5 kategorijos ratinius traktorius, dažniausiai naudojamus viešuosiuose keliuose vežimams už atlygį, kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis kaip 40 km/h ir kurių techninė apžiūra atliekama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka. Šie traktoriai turi atitikti techninius N2 ir N3 kategorijų motorinių transporto priemonių reikalavimus.

Tokie traktoriai, kurių techninė apžiūra turėtų būti atlikta techninių apžiūrų centruose, turėtų būti suprantama taip, kad tai gali būti ratiniai traktoriai, kurių savininkai yra ne žemės ūkio veiklos subjektai, ir kurie pagal savo veiklos sritį traktorius naudoja krovinių vežimo už atlygį paslaugoms teikti.

Daugiau informacijos pateikiama pridedamame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2018 m. gegužės 18 d. rašte Nr. 2D-1717 (12.6 E) „Dėl traktorių ir savaeigių mašinų atitikties ir kitų susijusių klausimų“.

Įsakymas