Dėl tręšimo sąlygų

Kovo 18 d.  Aplinkos ministras ir Žemės ūkio ministras pasirašė įsakymą dėl tręšimo sąlygų 2019 metais nustatymo.

Atsižvelgdami į Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 18 punktą ir konkrečias šių metų Lietuvos kiekvienos apskrities pavasario hidrometeorologines sąlygas,

n u s t a t o m e, kad mėšlu ir (ar) srutomis galima tręšti Telšių, Tauragės, Šiaulių, Panevėžio, Kauno, Alytaus ir Marijampolės apskričių teritorijose esančius laukus nuo 2019 m. kovo 19 d. iki 2019 m. lapkričio 15 d. (įskaitytinai).

Energetikos ministras, laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas                                                                                   Žygimantas Vaičiūnas

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                     Virginijus Sinkevičius