Dėl valstybinės žemės naudojimo

Lietuvos Respublikos Seimas 2023 m. balandžio 18 d. priėmė Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 13 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2556 (toliau – Įstatymas Nr. XIV-2556), kuris įsigaliojo 2024 m. gegužės 1 d.

Įstatymu Nr. XIV-2556 suteikiama teisė Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir (ar) savivaldybės sprendimu išduoti sutikimus asmenims laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti žemės sklypais nesuformuotais laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotais, pagal jų prašymus vieniems metams arba iki sprendimo perleisti šiuos žemės plotus nuosavybėn, perduoti neatlygintinai naudotis ar išnuomoti priėmimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Atsižvelgdami į tai, savivaldybės, kaip valstybinės žemės miestuose ir miesteliuose patikėtinės, turi užtikrinti Įstatymu Nr. XIV-2556 joms numatytų funkcijų vykdymą laiku.

Asmenys, pageidaujantys laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti žemės sklypais nesuformuotais laisvos valstybinės žemės fondo žemės plotais, turi teikti prašymus leisti laikinai naudotis šiais žemės plotais valstybinės žemės patikėtiniui pagal žemės buvimo vietą.