Dėl vietovės Asvejos ežerynas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsižvelgdama į Europos Komisijos teiktas pastabas dėl Europos Bendrijos (EB) svarbos natūraliu buveinių ir rūšių nepakankamumo, parengė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. Dl-210 ir patvirtinto Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus (toliau — Vietovės), sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, pakeitimo projektą, papildant sąraše esančias  Vietoves naujomis EB svarbos rūšimis ir/ar natūraliomis buveinėmis pagal EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo (BIGIS) ir saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS) esančius duomenis bei papildant sąrašą naujomis Vietovėmis.

Žemiau pateikiame Vietovės Asvejos ežerynas žemėlapį, kuriame išvardintos joje saugomos EB svarbos natūralios buveinės ir rūšys bei pažymėtos šių saugomų vertybių ribos ir/ar radavietės.

Prašome susipažinti su pateikta informacija ir ne vėliau, kaip iki š. m. birželio 4 d. pateikti Tarnybai (el. paštu vstt@vstt.lt) argumentuotą atsakymą, pastebėjus mokslinę ar techninę klaidą ar pranešti apie natūralios buveinės /rūšies radavietės sunykimo faktą. Jei pastabų iki nurodyto termino nebus pateikta, bus laikoma, kad pastabų nėra.

PRIDEDAMA. Vietovės Asvejos ežerynas žemėlapis, žemiau:

Asvejos ezerynas v7_1

Asvejos ezerynas v7_2

Asvejos ezerynas v7_3

Asvejos ezerynas v7_4

Asvejos ezerynas v7_5

Asvejos ezerynas v7_6

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.