DĖMESIO! Birželio 29 d. mėsinių bulių aukcionas Šilutės rajone

Naujovė Lietuvoje – gyvulių pardavimas mobiliame aukcione, pagal gyvulio kokybę ar veislinę vertę už aukščiausią pasiūlytą kainą, kuris gali užtikrinti galimybę gauti kur kas didesnes pajamas už aukšto įmitimo ir geros kokybės galvijus. Mėsinių galvijų, kaip ir pieninių galvijų, pardavimo mastai nėra dideli, o pardavėjai skundžiasi, kad kaina, kurią siūlo pirkėjas tikrai nėra nei objektyvi, nei sąžininga.

„Įgyvendinant projektą parengėme mėsinių galvijų mobilaus aukciono metodiką, pagal kurią jau  2021 m. birželio 29 d. UAB „Šilutės veislininkystė“ ūkyje (Plytinės g. 4, Armalėnų k., Šilutės r.) organizuojame mobilų aukcioną. Aukcione bus pristatomi aubrakų, limuzinų ir angusų veislės buliai. Tikimės, kad taikant naują pardavimo formą – mobilų aukcioną, pavyks už galvijus gauti didesnę kainą. Mobilūs aukcionai naudingi ne tik galvijų augintojams, bet ir mėsos perdirbimo įmonėms, kurios laukia vis geresnės kokybės galvijų. Taikant naują pardavimo būdą, tie ūkininkai, kurie parduodavo gyvulį tiesiogiai supirkėjui (tarpininkui), galės įsitikinti, kokia yra iš tikrųjų jo užauginto gyvulio tikroji rinkos vertė. Tai įpareigos supirkėją mokėti sąžiningą kainą, o ūkininką – auginti geresnio įmitimo galviją ir gauti ženkliai geresnę kainą. Aukcione, kuris vyks birželio 29 d. savo mėsinius bulius pristatys Kelmės, Panevėžio, Anykščių, Rokiškio, Vilkaviškio ir Prienų rajonų ūkininkai – LMGAGA nariai. Visi puikiai žinome problemas ir jų sprendimo būdus, todėl tikime, kad bendras darbas duos gerų rezultatų, kurie bus naudingi visiems mėsinių galvijų augintojams“, – kalba Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos prezidentas Vytautas Barkauskas.

Aukcionas organizuojamas 2021 metų birželio 29 d. 11 val. UAB „Šilutės veislininkystė“, adresu: Plytinės g. Armalėnų k., Šilutės r.

Aukciono dalyvių registracija – 11:30 val., aukciono pradžia – 13 val.

Nuoroda į bulių katalogą: https://issuu.com/aurikasaliamor/docs/lietuvos_buliu_aukcionas_2021

Nuorodos į bulių video:

Angusų veislė https://youtu.be/eMooxgSE-SM

Limuzinų veislė https://youtu.be/ze4MADwLvD8

Aubrakų veislė https://youtu.be/4im_eZ9RtRI

 

Aukciono organizatorių kontaktai:

tel. 8 672 50 221, el. paštas: asociacija@lmga.lt

***

Lietuvos bendrovėse auginama tik apie 17 proc. galvijų, kita dalis užauginama ūkininkų ūkiuose, kur daugumoje vyksta ir prekyba. Mėsinių galvijų sektorius yra augantis, todėl bandų gerinimui labai svarbu įsigyti gerus veislinius bulius. Šiandien nusistovėjusi prekybos forma ūkiuose – tiesioginės derybos su ūkininku ūkyje, kuomet supirkėjas stengiasi gyvulio vertę kiek įmanoma sumažinti. Norint objektyviai įvertinti galvijų vertę būtina ieškoti ir taikyti naujas formas, kurios deja dėl įvairių veterinarinių apribojimų (transportavimo, karantino ir t.t.) yra gan ribotas. Naujovė, kuri leistų sudaryti konkurenciją tarp pirkėjų ir ženkliai padidinti ūkininkų pajamas –  mėsinių galvijų mobilaus aukcionų organizavimas.

Renginys nemokamas

LR Žemės ūkio rūmų projektas „Gyvulio prekinės vertės didinimas, taikant naujus pardavimo būdus“ Nr. 35BV-KK-18-1-06624-PR001 įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti.

 

KVIETIMAS Į AUKCIONĄ