DĖMESIO! Informuoja VAT: Purkšti pasėlius pilotuojamais dronais dar neleidžiama

Tobulėjančios dronų technologijos nesvetimos ir žemės ūkyje, kur jie naudojami augalams sėti, pasėlių būklei įvertinti. Tačiau Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) įspėja, kad pasėlius apdoroti augalų apsaugos produktais (toliau – AAP) iš oro, įskaitant ir dronus, – draudžiama, išskyrus tada, kai pasėliai purškiami iš pilotuojamo orlaivio (lėktuvo arba sraigtasparnio) ir tik gavus Augalininkystės tarnybos leidimo tokiai veiklai vykdyti.

„Lietuvoje nėra nei vieno registruoto AAP, skirto apdoroti žemės ūkio pasėlius su ne antžemine įranga, – sako Valstybinės augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyriaus patarėja Aida Andruškevičienė. – Šiuo metu Lietuvoje registruotas tik vienas insekticidas „Foray 76B“, skirtas drugių vikšrams miškuose naikinti ir kurį galima purkšti iš pilotuojamų orlaivių.“

Augalininkystės tarnyba primena, kad profesionaliam naudojimui registruotus AAP galima naudoti tik su techniškai patikrinta AAP įranga, kuri turi galiojantį Augalų apsaugos produktų įrangos pažymėjimą. Be to, naudoti galima tik Lietuvos Respublikoje registruotus AAP laikantis produkto etiketėje nurodytų reikalavimų.

Situacija ateityje gali pasikeisti, kadangi jau pradėtas svarstyti Europos Komisijos parengtas pasiūlymas dėl tausiojo augalų apsaugos produktų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (ES) 2021/2115. Šio projekto 21 str. numatytos nuostatos dėl AAP naudojimo juos paskleidžiant iš oro tam tikrų kategorijų bepiločiais orlaiviais, kuriems priskiriami ir dronai. Norint naudoti tokius bepiločius orlaivius turėtų būti įrodyta, kad jie kels mažesnę riziką aplinkai ir žmonių sveikatai nei laukus purškiant kitokia AAP paskleidimo iš oro ar antžemine įranga.

 Augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos informacija