DĖMESIO! Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė covid-19 krizė

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau –KPP) priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“ (toliau – Priemonė).

Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2021 m. balandžio 28 d. iki 2021 m. gegužės 14 d.

Šiam KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 30 580 357 Eur paramos lėšų.

Pagal Priemonę remiami žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), užsiimantys žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu bei labai mažos ir mažos įmonės (neatsižvelgiant į jų teisinę formą), taip pat fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą, užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu. Perdirbimo proceso rezultatas gali būti produktas, kuriam tas priedas netaikomas. Produktas turi būti skirtas maistui. Taip pat remiami: žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), užsiimantys SESV I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, rinkodara arba plėtojimu, kurių pajamos gaunamos iš daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų; žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), gaunantys pajamų iš gyvulininkystės veiklos.

Pareiškėjas gali teikti tik vieną paramos paraišką pagal šią Priemonę, o pareiškėjams, anksčiau gavusiems paramą pagal šią priemonę arba, jei pareiškėjams apskaičiuota paramos suma nesiekia 200 Eur, parama neskiriama.

Galimi pareiškėjai:

 • žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), užsiimantys žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu;
 • labai mažos ir mažos įmonės (neatsižvelgiant į jų teisinę formą, išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu;
 • fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą, užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu;
 • žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), užsiimantys SESV I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, rinkodara arba plėtojimu, kurių pajamos gaunamos iš daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų;
 • žemės ūkio veiklos subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), gaunantys pajamų iš gyvulininkystės veiklos.

Paramos suma:

 • žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka  kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui;
 • žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka. Jeigu valdoje ar ūkyje yra partnerių ir / ar samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir / ar samdomam darbuotojui. Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui;
 • juridiniam asmeniui (neatsižvelgiant į teisinę formą; išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), atitinkančiam labai mažos ir mažos įmonės statusą – 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui. Skiriama ne didesnė kaip 18 000 Eur išmoka vienam juridiniam asmeniui;
 • fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą – 1 800 Eur dydžio išmoka;
 • žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam arba juridiniam asmeniui užsiimančiam SESV I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, rinkodara arba plėtojimu, kurio pajamos gaunamos iš daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – 1 800 Eur dydžio išmoka. Jeigu žemės ūkio valdoje yra partnerių ir / ar samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir / ar samdomam darbuotojui. Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui;
 • žemės ūkio veiklos subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), gaunantiems pajamų iš gyvulininkystės veiklos, taikomas paramos dydis atsižvelgiant į  produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (toliau – VED) grupę pagal žemės ūkio valdoje registruotų ūkinių gyvūnų skaičių išreikštą sutartiniais gyvūnais (toliau – SG). Paramos dydis apskaičiuojamas Taisyklių 40 punkte nustatyta tvarka:
  • kai žemės ūkio valdos VED grupė nuo 0 iki 8 000 Eur, žemės ūkio valdoje laikomam 1 SG skiriama 121 Eur;
  • kai žemės ūkio valdos VED grupė nuo 8 001  iki 25 000 Eur, žemės ūkio valdoje laikomam 1 SG skiriama 67 Eur;
  • kai žemes ūkio valdos VED grupė nuo 25 001 iki 100 000 Eur, žemės ūkio valdoje laikomam 1 SG skiriama 38 Eur.

KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 3D-687 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams… (e-tar.lt)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su užpildyta paramos paraiška, išvardyti paramos paraiškos formoje.

Paraiškos priimamos savivaldybės, kurioje deklaruotas pareiškėjo žemės ūkio valdos centras (kai pareiškėjas yra žemės ūkio veiklos subjektas) arba įregistruota įmonės buveinė (kai pareiškėjas yra labai maža ar maža įmonė), arba deklaruota pareiškėjo gyvenamoji vieta (kai pareiškėjas (fizinis asmuo) vykdo veiklą pagal verslo liudijimą ar pagal individualios veiklos pažymą), administracijoje:

Savivaldybė Adresas Telefonas
Akmenės rajono savivaldybė L. Petravičiaus a. 2, 85132 N. Akmenė (8 425) 57 133
Alytaus miesto savivaldybė Rotušės a. 4, 62504 Alytus (8 315) 55 111
Alytaus rajono savivaldybė Pulko g. 21, 62135 Alytus (8 315) 55 530
Anykščių savivaldybė J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai (8 381) 58 035
Birštono savivaldybė Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas (8 319) 65 555
Biržų rajono savivaldybė Vytauto g. 38, 41143 Biržai (8 450) 43 142
Druskininkų savivaldybė Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai (8 313) 55 355
Elektrėnų savivaldybė Rungos g. 5, 26110 Elektrėnai (8 528) 58 000
Ignalinos rajono savivaldybė Laisvės a. 70, 30122 Ignalina (8 386) 52 096
Jonavos rajono savivaldybė Žeimių g. 13, 55158 Jonava (8 349) 61 394
Joniškio rajono savivaldybė Livonijos g. 4, 84124 Joniškis (8 426) 69 140
Jurbarko rajono savivaldybė Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas (8 447) 70 153
Kaišiadorių rajono savivaldybė Bažnyčios g. 4, 56121 Kaišiadorys (8 346) 20 480
Kalvarijos savivaldybė Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija (8 343) 23 894
Kauno miesto savivaldybė Laisvės al. 96, 44251 Kaunas (8 37) 422 608
Kauno rajono savivaldybė Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas (8 37) 305 571
Kazlų Rūdos savivaldybė Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda (8 343) 95 276
Kelmės rajono savivaldybė Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė (8 427) 69 052
Kėdainių rajono savivaldybė J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai (8 347) 69 550
Klaipėdos miesto savivaldybė Liepų g. 11, 91502 Klaipėda (8 46) 396 066
Klaipėdos rajono savivaldybė Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai (8 46) 472 025
Kretingos rajono savivaldybė Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga (8 445) 53 141
Kupiškio rajono savivaldybė Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis (8 459) 35 500
Lazdijų rajono savivaldybė Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai (8 318) 66 108
Marijampolės savivaldybė J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė (8 343) 90 011
Mažeikių rajono savivaldybė Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai (8 443) 98 204
Molėtų rajono savivaldybė Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai (8 383) 54 761
Neringos savivaldybė Taikos g. 2, 93121 Neringa (8 469) 52 234
Pagėgių savivaldybė Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai (8 441) 57 482
Pakruojo rajono savivaldybė Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis (8 421) 69 090
Palangos miesto savivaldybė Vytauto g. 112, 00153 Palanga (8 460) 48 705
Panevėžio miesto savivaldybė Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys (8 45) 501 360
Panevėžio rajono savivaldybė Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys (8 45) 582 946
Pasvalio rajono savivaldybė Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys (8 451) 54 101
Plungės rajono savivaldybė Vytauto g. 12, 90123 Plungė (8 448) 73 166
Prienų rajono savivaldybė Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai (8 319) 61 102
Radviliškio rajono savivaldybė Aušros a. 10, 82196 Radviliškis (8 422) 69 003
Raseinių rajono savivaldybė V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai (8 428) 79 600
Rietavo savivaldybė Laisvės a. 3, 90311 Rietavas (8 448) 73 200
Rokiškio rajono savivaldybė Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis (8 458) 71 233
Skuodo rajono savivaldybė Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas (8 440) 73 932
Šakių rajono savivaldybė Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai (8 345) 60 750
Šalčininkų rajono savivaldybė Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai (8 380) 51 233
Šiaulių miesto savivaldybė Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai (8 41) 500 510
Šiaulių rajono savivaldybė Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai (8 41) 596 642
Šilalės rajono savivaldybė J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė (8 449) 76 114
Šilutės rajono savivaldybė Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė (8 441) 79 266
Širvintų rajono savivaldybė Vilniaus g. 61, 19120 Širvintos (8 382) 51 590
Švenčionių rajono savivaldybė Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys (8 387) 66 372
Tauragės rajono savivaldybė Respublikos g. 2, 72255 Tauragė (8 446) 62 810
Telšių rajono savivaldybė Žemaitės g. 14, 87133 Telšiai (8 444) 52 229
Trakų rajono savivaldybė Vytauto g. 33, 21106 Trakai (8 528) 55 486
Ukmergės rajono savivaldybė Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė (8 340) 60 3023
Utenos rajono savivaldybė Utenio a. 4, 28503 Utena (8 389) 61 600
Varėnos rajono savivaldybė Vytauto g. 12, 65184 Varėna (8 310) 31 500
Vilkaviškio rajono savivaldybė S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis (8 342) 60 062
Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius (8 5) 211 2000
Vilniaus rajono savivaldybė Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius (8 5) 275 1961
Visagino savivaldybė Parko g. 14, 31139 Visaginas (8 386) 60 246
Zarasų rajono savivaldybė Sėlių a. 22, 32110 Zarasai (8 385) 37 155

Paramos paraiška ir susiję dokumentai turi būti pateikti: asmeniškai pareiškėjo, per įgaliotą asmenį, registruotu paštu arba elektroniniu paštu.