DĖMESIO! Kovo 14 d. nuotolinis renginys „Ką būtina žinoti kanapių augintojui 2024 metais?“

Lietuvos kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacija kviečia į nuotolinį seminarą „Ką būtina žinoti kanapių augintojui 2024 metais?“, kuris vyks kovo 14 d. (ketvirtadienį) 10 val. naudojant Microsoft Teams programą.

„Kviečiu ūkininkus labiau domėtis pluoštinių kanapių verslo teikiamomis galimybėmis. Siūlau žinią apie seminarą paskleisti savo kolegoms, kurie ieško naujų verslo galimybių. Taip pat siūlau ne mūsų asociacijos nariams įsitraukti į Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos (toliau – KAPVIA) veiklą, arba skirti dalį savo pajamų mokesčio mūsų asociacijos vykdomos naujovių diegimo programos reikmėms. Daugiau informacijos apie narystę KAPVIA ir paramos teikimą galima rasti asociacijos svetainėje www.kapvia.com  Jūsų skirtos lėšos bus panaudotos atlikti mokslo bandymą auginti dvigubos paskirties kanapių veislę. Tokia kanapių veislė Lietuvoje yra inovacija. Jos pagrindinis ypatumas – optimalus kanapgrūdžių ir biomasės derliaus balansas, kuris užtikrina pelną iš abiejų derliaus komponentų. Su mokslininkų pagalba išbandžius kanapių verslo naujovę būtų galima teikti žemdirbiams gerąja patirtimi grįstas rekomendacijas, kokio dydžio turėtų būti pluoštinių kanapių pasėlių plotai, kad atsipirktų žaliavos perdirbimo įranga, ir kiek pagamintos aukštos pridėtinės vertės produkcijos būtų galima siūlyti pramonės įmonėms. Tyrimas taip pat padėtų nustatyti kanapių pasėlių fitoremediacijos funkcijos (dirvožemio taršos mažinimo) ir organinės anglies kaupimo dirvožemyje potencialą”, – sako KAPVIA direktorius Rimantas Čiūtas.

RENGINIO PROGRAMA