DĖMESIO! Kovo 29 d. (trečiadienį) 11:30 val. atsakymai į klausimus apie 8 mln. nacionalinės paramos pieno gamintojams paskirstymą (nuotolinis renginys)

Žemės ūkio ministerijai priėmus sprendimą dėl papildomų 8 mln. Eur paramos pieno gamintojams iš valstybės biudžeto, ūkininkams kyla daug klausimų, kaip ir kam bus skiriama pagalba, todėl organizuojame nuotolinį renginį, kuriame dalyvaus Žemės ūkio viceministras Paulius Astrauskas ir atsakys į kylančius klausimus.

Nuotolinis renginys vyks 2023 m. kovo 29 d. 11:30 val.

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir užduoti klausimus, prisijungiant per žemiau pateiktą nuorodą per Microsoft Teams programą

Click here to join the meeting

 

Informuojame, kad pagalba bus skiriama labiausiai nukentėjusiems pieno gamintojams – tiems ūkiams, kurių parduodamo natūralaus pieno vidutinė 2023 m. vasario – kovo mėnesių kaina buvo ne didesnė kaip 35 ct už kilogramą.

Paraiškas paramai gauti numatoma rinkti nuo balandžio 24 iki gegužės 12 d., o paramos lėšas išmokėti nuo birželio 6 dienos.

Nacionalinės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių projekte numatyta, kad į paramą pretenduojantys ir paraiškas pateikę pieno gamintojai privalės turėti 2023 m. kovo 1 d. savo vardu registruotų pieninių karvių. Pieno gamintojai turės būti registruoti valdos valdytojais arba partneriais ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 31 dienos. Pieno gamintojai ar jų sutuoktiniai negalės būti pasitraukę iš prekinės žemės ūkio gamybos ir už tai gavę ES paramą.

Taisyklių projekte nustatyta, kad parama bus paskirstyta tiems ūkiams, kurių parduodamo natūralaus pieno vidutinė 2023 m. vasario–kovo mėnesių kaina buvo ne didesnė kaip 35 ct už kilogramą.

Pagalbos dydžiai pieno gamintojams bus nustatyti atskiru žemės ūkio ministro įsakymu iki 2023 m. gegužės 19 d.

Numatoma, kad pagalbos dydis pieno gamintojams siektų apie 87 Eur už kiekvieną pieninę karvę. Pripažintų žemės ūkio kooperatyvų nariams išmoka būtų 10 proc. didesnė, t. y. apie 96 Eur už pieninę karvę.

Taisyklių projektas skelbiamas Teisės aktų informacinėje sistemoje iki balandžio 4 dienos.

Nacionalinės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių projektą galite rasti čia.