DĖMESIO! Kviečiamas pasitarimas dėl paramos tausiam dirvožemiui

Žemės ūkio rūmai organizuoja nuotolinį pasitarimą dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-01 „Pritaikyti aplinkos, klimato kaitos ir kitus valdymo įsipareigojimus bei inovatyvias, tausias technologijas žemės ūkio ir miškininkystės veikloje“ aprašo projekto (Nr. 22-6443).

Šiuo projektu siekiama sukurti palankias aplinkybes didinti žemės ūkyje energijos panaudojimo efektyvumą ir dirvožemio kokybės gerinimą, išplečiant tiesioginės sėjos (bearimių) technologijų apimtis auginant žemės ūkio augalus.

Šios investicijos tikslas – galimybė sutaupyti didelį kiekį iškastinių lengvatinio akcizų tarifo degalų, didinant energijos panaudojimo efektyvumą, sukurti geras prielaidas dirvožemio būklei gerinti, mažinti žemės ūkio augalų auginimo darbų laiko sąnaudas ir mažinti gamybinių ir gamtinių išteklių išnaudojimą, skiriant kompensacines išmokas už įsigytas bearimes augalų auginimo technologijas.

Projekto uždavinys – augalininkystės ūkiai, pasinaudodami Modernizavimo fondo parama, šiemet galės įsigyti tiesiogines ir juostines sėjamąsias. Vienai sėjamajai įsigyti numatoma skirti 40 000 eurų. Didžiausia paramos suma negalės viršyti 40 proc. sėjamosios įsigijimo kainos.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu š. m. balandžio mėn. 28 d. (ketvirtadienį), 14 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“.

_________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

_________________________________________________________________________

Renginyje dalyvaus Žemės ūkio ministerijos atstovai.

Maloniai kviečiame dalyvauti ūkininkus, žemės ūkio veiklos subjektų atstovus it vadovus.