DĖMESIO! Kviečiame dalyvauti konkurse, pristatant geruosius KPP pavyzdžius

Sparti šiuolaikinių technologijų plėtra keičia požiūrį į gyvenimą bei darbą kaimo vietovėse. Dabar kaimo vietovės tampa nebe kliūtimi, o galimybe veikti! Tačiau kiekvienam verslui reikalingas pradinis kapitalas. Kuriantys ar plėtojantys verslą kaime gali pasinaudoti įvairiomis Europos Sąjungos paramos priemonėmis. Žinoma, sėkmingas verslas negimsta per naktį. Viskas prasideda nuo minties, idėjos, planavimo darbų ir įgyvendinimo. Ir kaip miela atsigręžti atgal ir pasidžiaugti sėkminga patirtimi bei pasidalinti ja su kitais.

Kviečiame  šalies žemdirbius, jaunuosius ūkininkus, verslininkus, vietos veiklos grupes, kaimo bendruomenes ir gyventojus, sėkmingai dalyvavusius Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) priemonėse, dalyvauti konkurse. Gerųjų pavyzdžių atrankoje gali dalyvauti visi suinteresuoti subjektai, sėkmingai įgyvendinę KPP paramos projektus ir pasiekę projekte numatytus rezultatus.

Norintys dalyvauti konkurse turi nurodyti KPP priemonės pavadinimą pagal kurią buvo įgyvendintas projektas ir projekto numerį. Taip pat konkurso dalyvių prašome aprašyti, kas motyvavo įgyvendinti projektą,  kokios veiklos ir (arba) investicijos buvo vykdomos įgyvendinant projektą bei kokie rezultatai pasiekti.

Konkurse dalyvaujančių maloniai prašome pasidalinti savo patirtimi, išmoktomis pamokomis ir jomis pasidalinti su kitais kaimo gyventojais ir plačiąja visuomene.

Kviečiame dalyvauti ir pildyti konkurso dalyvio anketą bei pasidalinti nuotraukomis nuo lapkričio 20 d. iki gruodžio 14 d.

KONKURSO DALYVIO ANKETA PILDYMUI

Gerųjų KPP pavyzdžių atrankai bus sudaryta atrankos komisija, kurioje dalyvaus Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos kaimo tinklo sekretoriato, VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros“ ir Žemės ūkio rūmų atstovai. Pagal nustatytus vertinimo kriterijus, bus atrinkta 10 gerųjų KPP pavyzdžių (po 1 iš šalies apskrities). Visi konkurso dalyviai bus pakviesti į respublikinį renginį, o geriausieji – apdovanoti.

Gerųjų KPP pavyzdžių atrankos tikslas – užtikrinti gerųjų KPP pavyzdžių žinomumą, keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika bei gerinti KPP vertinimą. Gerųjų pavyzdžių atrankoje gali dalyvauti visi suinteresuoti subjektai, sėkmingai įgyvendinę KPP paramos projektus ir pasiekę projekte numatytus rezultatus. Pagal nustatytus vertinimo kriterijus komisijai įvertinus gautas anketas bus atrinkta 10 gerųjų KPP pavyzdžių (po 1 iš kiekvienos šalies apskrities). Visi atrankos dalyviai bus pakviesti į respublikinį renginį, o geriausieji – apdovanoti.

Konkursas organizuojamas įgyvendinant projektą Nr. PLKT-KK-20-1-01723-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“, kuriame viena iš komunikacijos priemonių yra „Gerieji KPP pavyzdžiai“.