DĖMESIO! Kviečiame į nuotolinį renginį dėl ekosistemų atkūrimo priemonių

2022 m. rugpjūčio 30 d. (antradienį), 14 val. Žemės ūkio rūmai organizuoja informacinį renginį nuotoliniu būdu  dėl  Europos Komisijos pateikto ES gamtos atkūrimo reglamento (toliau – Projektas) ir jo praktinių įgyvendinimo galimybių taikymo Lietuvoje.

Renginyje planuoja dalyvauti Aplinkos ministerijos atstovai, kurie pristatys Projektą.

Projektu siekiama nustatyti sistemą, pagal kurią valstybės narės turi įdiegti veiksmingas su plotu susietas ekosistemų atkūrimo priemones ir iki 2030 m. užtikrinti, kad jos apimtų bent 20 proc. ES sausumos ir jūrų teritorijų, o iki 2050 m.- visas ekosistemas, kurias reikia atkurti.

Reglamente apibrėžtas apdulkintojų populiacijų atkūrimas, žemės ūkio ekosistemų atkūrimas, miškų ekosistemų atkūrimas ir kt.

Projekto VII priede pateiktas atkūrimo priemonių pavyzdžių sąrašas, kuriame pvz. siūloma:

 • Atkurti šlapynes, atkuriant nusausintų durpynų drėgnumą, pašalinant durpynų drenažo struktūras arba išardant polderius ir nutraukiant durpių kasimą.
 • Pašalinti nepageidaujamus krūmokšnius arba nevietinius želdinius pievose, šlapynėse, miškuose ir retai augalais apaugusioje žemėje.
 • Taikyti durpininkystę.
 • Užtikrinti daugiau miškų ekosistemų elementų, pvz., didelių, senų ir nykstančių medžių (medžių buveinių), taip pat gulinčių ir stovinčių sausuolių.
 • Siekti įvairios miškų struktūros augalijos ir amžiaus požiūriu, sudaryti sąlygas natūraliam medžių rūšių atžėlimui ir kaitai.
 • Didinti miškų įvairovę kuriant ne miško buveinių, pvz., atvirų pievų ar viržynų, tvenkinių ar uolėtų vietovių, mozaiką.
 • Taikyti gamtai artimos miškotvarkos arba tolydžia miško danga grindžiamos miškininkystės metodus.
 • Skatinti senųjų vietinių miškų ir brandžių medynų plėtrą (pvz., nutraukiant medienos ruošą).
 • Ariamojoje žemėje ir intensyviai naudojamose pievose įrengti didelės įvairovės kraštovaizdžio elementus, pavyzdžiui, apsaugines juostas, laukų paribius su vietinėmis gėlėmis, gyvatvores, medžius, mažus miškus, terasų sienas, tvenkinius, ekologinius koridorius, laiptelius ir kt.
 • Didinti žemės ūkio paskirties žemės plotą, kuriam taikomi agroekologinio valdymo metodai, pvz., ekologinis ūkininkavimas arba agrarinė miškininkystė, mišrioji augalininkystė ir sėjomaina, integruotas kenkėjų ir maistinių medžiagų valdymas.
 • Prireikus sumažinti ganymo intensyvumą arba šienavimą pievose ir grąžinti ekstensyvųjį naminių gyvulių ganymą ir ekstensyvųjį šienavimą ten, kur jie buvo nutraukti.
 • Nutraukti arba sumažinti cheminių pesticidų, taip pat cheminių ir gyvūnų mėšlo trąšų naudojimą ir kt.

 Kviečiame aktyviai dalyvauti. Prisijungsite paspaudę žemiau esančią nuorodą:

Click here to join the meeting

 

Su Projektu galite susipažinti ČIA

Su Projekto priedu susipažinti ČIA

 

Renginys organizuojamas įgyvendinant ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“, kurį finansuoja Žemės ūkio ministerija.