DĖMESIO! Kviečiame į nuotolinį Strateginio plano priemonių aptarimą dėl ekologinio žemės ūkio tikslų įgyvendinimo

Žemės ūkio rūmai 2022 m. rugsėjo 13 d. (antradienį) nuo 10 val. organizuoja informacinį renginį nuotoliniu būdu dėl Lietuvos strateginio plano priemonių aptarimo ekologinio žemės ūkio plėtros tikslams įgyvendinti.

Informaciniame renginyje planuojamos aptarti šios ekologiniams ūkiams aktualios temos:

  • Žemės ūkio veiklos subjektų, auginančių ir teikiančių rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus paramos gavimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ galimybės ir problematika.
  • Mažųjų ir vidutinių ekologinių ūkio subjektų bendradarbiavimo skatinimas ir integracija į maisto tiekimo grandinę dalyvaujant ir gaunant paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ aktualijos ir problematika.

Informacinis renginys vyks nuotoliniu būdu š. m. rugsėjo mėn. 13 d. (antradienį), nuo 10 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“.

Click here to join the meeting