DĖMESIO! Kviečiame į seminarus apie pieno ūkių produktyvumą, taikant bendradarbiavimo modelį

Kviečiame dalyvauti seminaruose „Pieno ūkių produktyvumo ir konkurencingumo didinimas taikant bendradarbiavimo modelį“, kurie vyks:

2024.04.30 d. 11.15 val.

Žemės ūkio akademijoje (Studentų 10, Kauno r.  III rūmai) – 154 auditorijoje

Seminaro trukmė – 1-1,5 val.

***

2024.05.02 d. 11.00 val.

Kavinė „Jūra“ (Kvėdarnos g. 24, Rietavas)

Seminaro trukmė – 1-1,5 val.

Seminarų turinys:

  • „Genominio tyrimo pranašumai“ (Dr. Edvardas Gedgaudas, Vilniaus kolegijos dėstytojas, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos direktorius);
  • „Ūkių šėrimo efektyvumo palyginimas“. Tomas Karalis. LR žemės ūkio rūmų projekto konsultantas, UAB Alltech Technologijos direktorius;
  • „Žemės ūkio pasiekimai Lenkijoje“. Produktyvumo didinimas ūkininkų ūkiuose. Wojciech Styburski (Lenkija). Ūkininkas, konsultacinės įmonės „Agrointegracija“ steigėjas ir vadovas.

Kadangi vietų skaičius ribotas, prašome registruotis iš anksto paspaudus nuorodą: ČIA

Susitikimo organizatoriai: VDU Žemės ūkio akademija ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai

Daugiau informacijos –  Prof. Dr. Jan Žukovskis (VDU Žemės ūkio akademija, +370 698 16243)

 

Keletas minčių iš interviu su ūkininku ir konsultantu Vojciecho Styburskio (Wojciech Styburski)

„Senai supratau, kad ūkininkai turėtų integruotis į didesnes gamintojų grupes. Kitaip mus „integruos“ didelės ir galingos, dažniausiai tarptautinės kompanijos – pieninės, mėsos gamintojai, pašarų gamintojai ir pan. Ir tada mes neturėsime ką pasakyti“,  – sako p. Vojciech Styburski.

2016 metais ūkininkas savo žinias ir kompetencijas apvienijo su Jarosław Walczak, kuris taip pat konsultavo ūkininku ir kartu Lenkijoje įkūrė unikalią konsultavimo įmonę „Agrointegracja“, kuri padeda kurti ir valdyti gamintojų grupes. Šiuo metu įmonė bendradarbiauja su 150 tokių grupių, kurių dauguma užsiima pieno gamyba ir kiaulių auginimu, o įmonėje šiuo metu dirba 37 darbuotojai.

Gamintojų grupės turi puikią galimybę gauti specialią ES paramą, kuri skirstoma per Žemės ūkio restruktūrizavimo ir modernizavimo agentūrą Lenkijoje (Lietuvoje – NMA), kur gautos lėšos išmokamos per penkerius metus nuo gamintojų grupės veiklos pradžios. Pirmaisiais metais  – 10 procentų grupės nario apyvartos, bet ne daugiau kaip 100 000 Eur. Tada kiekvienais metais parama mažėja, kol pasiekia 6 procentus penktaisiais – paskutiniaisiais paramos gavimo metais.

Reikalavimai tokios grupės veiklai labai griežti, kaip ir kontrolė. Gamintojų grupė, kurią turi sudaryti ne mažiau kaip penki nariai, veikia kaip žemės ūkio kooperatyvas. Ji superka produkciją iš savo narių, ją parduoda, o tada atsiskaito su nariais.

„Grupė turi siekti kelių tikslų: pritaikyti savo produkcijos kokybę prie rinkos reikalavimų, kartu organizuoti pardavimus, saugoti gyvūnų gerovę, stengtis tausoti aplinką ir naudoti alternatyvius energijos šaltinius”, – pažymi V. Styburski.

V. Styburski gali pateikti daugybę gamintojų grupių pavyzdžių, kurios nepasiekė šių tikslų ir buvo išformuotos. . Tokios grupės dažnai kelia sau nerealius ir neįmanomus pasiekti tikslus, kaip pavyzdžiui: įsigyti brangios technikos, arba pastatyti savo mėsos perdirbimo gamyklą ar pieninę. „Vietoj to, mes mokome juos pasiekti puikių rezultatų su palyginti nedidelėmis investicijomis“, – pabrėžia V.Styburski. Jis pateikia pavyzdį: pirmaisiais bendradarbiavimo su „Agrointegracja“ metais pieno gamintojų grupė savo pardavimus padidino 16 proc., o pieno primilžį iš vienos karvės – 8 proc.

Kitas pavyzdys. „ Olandijos ar Danijos kiaulių augintojų paršavedė vidutiniškai turi 32 paršelius, o Lenkijoje – tik apie 20. Kol nepasieksime Danijos ir Olandijos lygio, nebūsime konkurencingi, o kiauliena iš Olandijos ir Danijos konkuruos mūsų pačių rinkoje. Šiandien 40 procentų penimų paršelių įvežama iš Danijos “ – sako p. Styburski.

Vojciech Stuburski savo 60 hektarų ūkį naudoja kaip bandymų poligoną, kuriame išbando savo idėjas prieš rekomenduodamas jas kitiems ūkininkams. Šiandien joje yra 100 penimų kiaulių ir 80 galvijų „Limuzinų“ veislės. Jie šeriami išskirtinai savo laukuose išaugintomis ekologiškomis tarpinėmis kultūromis – ankštinių augalų ir žolių silosu. Šios kultūros duoda tokį pat didelį derlių kaip kukurūzai, o baltymų kiekis sausojoje medžiagoje siekia 20 proc. Tokiu būdu Styburski pavyko 35 proc. sumažinti išlaidas pašarams ir padidinti kasdienį karvių svorio prieaugį iki dviejų kilogramų.

„Galvijų šėrimas – itin sėkmingas eksperimentas, kuris yra mano mokslo ir verslo žinių bei praktinės patirties rezultatas“ – sako Styburski. – Šiandien šia patirtimi naudojasi ir kiti ūkininkai.

Prasidėjus karui Ukrainoje, ženkliai pasikeitė situacija ir žemės ūkyje. Lenkijoje grūdai labai atpigo. Reaguodami į šią situaciją dėl užpildytų grūdais sandėlių, pakeitėme galvijų šėrimo racioną. Silosą iš žolių ir tarpinių kultūrų pardavėme pieno gamintojams, o penimų gyvulių šėrimą pakeitėme tik visaverčiais pašarais. Šis modelis suteikia daug privalumų:

  • sumažėjo darbo sąnaudos;
  • sumažėjo gamybos kaštai ( nuo 9,8 PLN iki 9,1 PLN per dieną);
  • pagerėjo gyvulių prieaugis iki 1,7 kg per dieną;
  • išsisprendė grūdų sandėlyje problema.

Šis modelis apima šėrimą tik koncentruotais pašarais (ypatinga grūdų ir vitaminų sudėtis) plius nesmulkinti šiaudai bei vanduo.

Vojciech Styburski anksti suprato, kad gyvenimas Lenkijos kaime yra ne tik žemės ūkio veikla, bet ir gyvenimo kokybė. „Šiandien kaime labai svarbios ir papildomos darbo vietos ir galimybė naudotis tokiomis paslaugomis kaip vaikų darželis ar kirpykla kaimo vietovėje. Todėl jis padeda jauniems verslininkams steigti mažas įmones. Jauna mergina gretimame kaimelyje baigė kineziterapijos ir reabilitacijos studijas ir negalėjo susirasti darbo. O mes padėjome jai įsigyti ortopedines lovas, kurių žmonėms reikia, pavyzdžiui, reabilitacijos laikotarpiu. Dabar ji nuomoja lovas, atlieka masažus ir jos verslas puikiai vystosi”, – pasakoja p. Vojciech.

Jo vizija – efektyvus ir konkurencingas Lenkijos žemės ūkis: draugiškas aplinkai, berūpinantis dirvožemiu ir gyvūnais bei išnaudojantis didžiulį potencialą. Jis mano, kad tos 150 gamintojų grupių, kurias jis įkūrė ir šiandien jis joms padeda veikti, išsibarsčiusios beveik visoje Lenkijoje, yra sėkmingos veiklos pradžia.

Apie Vojciech Styburski ūkį:

Žemės ūkio paskirties žemės plotas: 60 ha (50 nuosavybės teise ir 10 nuomojamų ha)

Darbuotojų skaičius: 1 nuolatinis ir keli sezono metu.

Metinė apyvarta: 980 000 PLN (apie 228 000 EUR)

Produkcija: kiaulės, galvijai ir kelios augalinės kultūros.