DĖMESIO!  Liko viena diena pieno gamintojams pateikti paraiškas

 

Pieno gamintojai, nukentėję nuo koronaviruso pandemijos ir karantino sukeltų pasekmių, ir norintys gauti valstybės pagalbą, turėtų suskubti – paraiškos renkamos iki birželio 30 d. imtinai. Šiai priemonei numatoma skirti 18,5 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Bendra valstybės pagalbos suma (neatskaičius mokesčių) vienam pieno gamintojui įskaitant ir su šiuo pieno gamintoju susijusius ūkio subjektus), negalės viršyti 100 tūkst. Eur. Planuojama, kad ši pagalba pieno gamintojus pasieks liepos mėnesio antroje pusėje.

Kas galės gauti paramą?

Pagalba bus teikiama pieno gamintojams, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) 2020 m. birželio 1 d. buvo registruotų pieninių karvių. Taip pat pieno gamintojai Žemės ūkio ir kaimo verslo registre turi būti užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d. Pagalba bus teikiama tik tiems pieno gamintojams, kurie iki birželio 30 dienos pateiks paraiškas šiai pagalbai gauti.

Kur teikti paraiškas?

Paraiškas pieno gamintojai gali teikti savivaldybėse (seniūnijose). VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC) yra sukūręs ŪGR elektroninę paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti formą. Dalis duomenų bus automatiškai įkelti iš turimų duomenų bazių.

Pieno gamintojui atvykus į savivaldybę, jos darbuotojai suves reikiamus papildomus duomenis, atspausdins paraiškas ir pateiks gamintojui pasirašyti, o suvesti duomenys automatiškai bus pateikiami ŽŪIKVC. 

Nacionalinė mokėjimo agentūra, gavusi duomenis iš ŽŪIKVC, išmokės pagalbos lėšas. Preliminarus pagalbos už karvę dydis – 77 Eur. Tikslus išmokos dydis bus patvirtinamas atskiru ministro įsakymu po paraiškų rinkimo.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.