DĖMESIO! Liko vos kelios dienos paraiškų dėl KPP pasidalytos rizikos lengvatinių paskolų pateikimui

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) primena, kad liko kelios dienos, kada galima pateikti paraiškas dėl dalyvavimo priemonėje, pagal kurią bus galima kreiptis dėl lengvatinių paskolų pagal fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“. Pareiškėjai paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti gali iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Lietuvos kaimo plėtros programos priemonė

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ yra siekiama modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės-techninės bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos bei skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.

Paraiškas pateikti gali fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, bei juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą.

Pagal šios priemonės veiklos sritį teikiama parama tokiomis formomis:

  • investicinė parama (negrąžintinos subsidijos),
  • investicinė parama (negrąžintinos subsidijos) kartu su lengvatine paskola investicijoms bei apyvartiniam kapitalui,
  • arba tik lengvatinė paskola investicijoms bei apyvartiniam kapitalui.

Pagal priemonės veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba ir prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Lengvatinės paskolos itin palankiomis sąlygomis

Lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui finansuoti pagal šią priemonę yra teikiamos itin palankiomis sąlygomis. Ūkio subjektai gali pasiskolinti iki 200 tūkst. eurų sumos ir iki 60 mėn. (5 m.) laikotarpiui.

Pagal dabartines sąlygas joms yra taikoma 1,25 proc. metinė palūkanų norma, kuri yra mažesnė nei taikoma paskoloms, skolinantis rinkos sąlygomis, bei yra fiksuota visą paskolos terminą. Dabartinėmis rinkos sąlygomis paskolų gavėjai yra apsaugoti nuo palūkanų normos augimo, kuomet didinama kintama palūkanų dalis (Euribor).

Daugiau informacijos

Kviečiame apsilankyti NMA interneto svetainėje ir sužinoti daugiau apie KPP priemonę ir paraiškų pateikimą – visa informacija pateikiama šiame puslapyje: Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2022 m. III).

Daugiau informacijos apie KPP pasidalytos rizikos lengvatines paskolas: skaitykite čia.