DĖMESIO MASSEY FERGUSON KOMBAINŲ IKI 2006 M. TURĖTOJAMS!

Radiacinės saugos centras informuoja, kad Jungtinės Karalystės bendrovė Massey Ferguson nuo 1980 m. iki 2006 m. gamino javų kombainų 30,40 ir 7200 serijų modelius, kuriuose montavo uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, skirtus grūdų pripylimo srautui matuoti.

Radiacinės saugos centras atliko radiacinės saugos patikrinimus ir rado Massey Ferguon javų kombainą, kuriame buvo sumontuotas uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, kuris viršija Lietuvoje radiacinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą reguliuojamąjį lygį, todėl tokių šaltinių naudojimas galimas tik laikantis radIacinės saugos reikalavimų.

Radiacinės saugos centras, siekiant išvengti nepagrįsto apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote, prašo visus Massey Fergusen 30,40 ir 7200 serijos javų kombainų, pagamintų iki 2006 m. imtinai, turėtojus atidžiai apžiūrėti javų kombainą pagal priede pateiktą schemą ir pastebėjus įspėjamąjį jonizuojančiosios spinduliuotės ženklą kreiptis į Radiacinės saugos centrą.

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO INFORMACIJA