DĖMESIO! Nuotolinis renginys dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų 2023-2027 m.

Kviečiame dalyvauti  Žemės ūkio rūmų informaciniame renginyje „Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai 2023-2027 m.“.

Renginys vyks nuotoliniu būdu 2023 m. sausio mėn. 5 d. (ketvirtadienį), 10.30 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus nuorodą –  Click here to join the meeting.

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo “Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo“ projektą Nr. 23-448 (toliau – Projektas).

Šis Projektas būtų taikomas žemės ūkio veiklos subjektams, siekiantiems gauti bazinę tiesioginę išmoką, perskirstomąją išmoką, išmoką jaunajam ūkininkui, klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos išmoką (ekologinės sistemos išmoką), susietąją paramą bei dalyvaujantiems įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano kaimo plėtros intervencines priemones: „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, „Miško priežiūra ir apsauga“, „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“, „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000teritorijos ribų“, „Vietovės su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis“, „Parama „Natura 2000“ miškuose“, „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“.

Paramos sąlygas sudaro žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai (toliau – Valdymo reikalavimai) ir Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) standartai. Valdymo reikalavimai turi būti parengti pagal Reglamento III priede nurodytus konkrečius ES teisės aktus, jų straipsnius ir (ar) dalis. Reglamentų atveju gali būti taikomos tiesioginės nuostatos, direktyvų – kaip valstybės narės jas perkėlė į nacionalinę teisę. Valdymo reikalavimai nesukuria žemės ūkio subjektams naujų reikalavimų, o tik susieja išmokų gavimą su jau nacionalinėje teisėje galiojančių reikalavimų laikymusi.