DĖMESIO! Organizuojama vieša diskusija dėl pasėlių deklaravimo

Sausio 26 d.(trečiadienį) 13 val. Žemės ūkio rūmai organizuoja viešą diskusiją „Pasėlių deklaravimas: taisyklės ir pokyčiai“. Diskusijoje dalyvaus Žemės ūkio ministerijos vadovybė.

Informuojame, kad Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo “Dėl Žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą Nr. 22-860 (toliau – Projektas).

Projektas parengtas atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pasiūlymus artėjant 2022 m. žemės ūkio naudmenų bei kitų plotų deklaravimui ir kitus aktualius būtinus pokyčius.

Projektu numatoma:

  • patikslinti ir atnaujinti taisykles, padidinti paraiškoje nurodytą pievų plotą, kuriame galima smulkinti ir paskleisti žolę, sumažinti sertifikuotos sėklos įsėjimo normas, nebeleisti deklaruoti valstybinėje žemėje nepateikus jos valdymo dokumentų;
  • užtikrinti, kad pareiškėjams taisyklių nuostatos būtų suprantamesnės, lengviau įgyvendinamos, mažėtų administracinė našta.

Projekto lyginamasis variantas ir priedas pridedami:

Lyginamasis variantas

Priedas

Maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti diskusijoje bei informacija pasidalinti su rajono ūkininkais, savivaldybių atstovais, kitais suinteresuotais asmenimis. Siekiant užtikrinti grįžtamąjį ryšį ir informacijos sklaidą prašome registruotis diskusijai: https://forms.gle/jtXsumDT8eHUScUS7

 

Į viešąją diskusiją prisijungsite paspaudę ant nuorodoshttps://bit.ly/3IzWvu2