Dėmesio! Pasikeitė žemės ūkio ir miškininkystės kvitų knygelių platinimo tvarka

Vadovaujantis Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymu, trumpalaikės ar vienkartinės žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija ir leidimai, gali būti teikiamos pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo kvitą. Šie paslaugų kvitai susegti į paslaugų kvitų knygeles po 50 vnt. (toliau – paslaugų kvitų knygelės). Nuo minėto įstatymo priėmimo 2013 metais, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų blankų gamybą ir pardavimą vykdė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra). Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjai, iš anksto sumokėję už paslaugų kvitų knygeles, galėjo jas atsiimti teritoriniuose Sodros skyriuose.

Siekiant atsisakyti Sodrai nebūdingos funkcijos − žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų blankų gamybos ir pardavimo, 2021 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 2 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-298, kuris įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų kvito blankų gamybą ir pardavimą vykdys ne Sodra, o valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC).

Šiuo metu ŽŪIKVC rengia Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių pardavimo tvarką. Numatoma, kad nuo šių metų rugsėjo 1 d. žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjai, iš anksto sumokėję ŽŪIKVC už paslaugų kvitų knygeles, galės jas gauti registruotu laišku paštu arba atsiimti jas asmeniškai ŽŪIKVC būstinėje, adresu V. Kudirkos g. 18, Vilniuje.

Siekdami, kad paslaugų kvitų knygelių pardavimo tvarkos pasikeitimas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjams nesukeltų rūpesčių, manome, būtų tikslinga pagal galimybes  pasirūpinti didesnėmis paslaugų kvitų knygelių  atsargomis.

Žemės ūkio ministerijos informacija