DĖMESIO! Planuojama branginti vandenį

Aplinkos ministerija parengė ir pateikė derinimui teisės aktų projektų paketą: Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 16 str. pakeitimo įstatymo projektas[1] (Nr. 21-32890), Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 9, 18, 25 str. ir priedo pakeitimo įstatymo projektas[2] (Nr. 21-32892), Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 5, 6, 7, 8 ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas[3] (Nr. 21-32895). Teisės aktų projektų paketu siekiama nuo 2024 m. sausio 1 d. atsisakyti dalies žemės ūkio sektoriui taikomų išimčių vandens naudojimui, nustatytų šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose, bei už žemės ūkiui naudojamą paviršinį vandenį padidinti mokesčio tarifą nuo 0,003 iki 0,02 Eur/m3.

Pakete numatoma, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. leidimas naudoti gėlą požeminį vandenį reikalingas jeigu žemės ūkio veiklą, išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, vykdantis asmuo išgauna iš požeminio vandens vandenvietės, kurioje yra vienas gręžinys arba keli gręžiniai, 10 m3 arba daugiau gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį. Tuo tarpu nuo 2028 m. sausio 1 d. leidimas bus reikalingas išgaunant nuo pirmojo kubinio metro (m3).

Taip pat, siūloma numatyti, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. vykdantiems žemės ūkio veiklą, išskyrus žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, registracija paviršinį vandenį naudojančių asmenų registracijos sąraše būtų privaloma, kai išgaunama 10 m3 ir daugiau per parą vandens.

Tuo tarpu nuo 2028 m. sausio 1 d. numatoma panaikinti žemės ūkiui išimtį ir numatyti, kad vykdant žemės ūkio veiklą registracija paviršinį vandenį naudojančių asmenų registracijos sąraše naudojant paviršinio vandens išteklius privaloma nuo pirmojo kubinio metro (m3).

Pastabas bei pasiūlymus dėl šių projektų prašome Jūsų teikti iki 2021 m. gruodžio mėn. 1 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt

Žemės ūkio rūmai artimiausiu metu planuoja organizuoti diskusiją dėl šių teisės aktų projektų įtakos žemės ūkio sektoriui, todėl kviečiame sekti tinklalapyje skelbiamą informaciją.

Nuoroda į projektą:

[1] Nuoroda į projektą – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6ec27eb04d2d11ec86bdcb0a6d573b32

[2] Nuoroda į projektą – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6e66fbc14d2e11ec86bdcb0a6d573b32

[3] Nuoroda į projektą – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0d5c30b14d2f11ec86bdcb0a6d573b32