DĖMESIO! Rugsėjo 1 d. – terminas įvykdyti kai kuriuos įsipareigojimus

Pirmoji rudens diena aktuali daliai pareiškėjų, šiais metais deklaravusių žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus. Iki šios dienos būtina užbaigti kai kuriuos ūkio darbus, pateikti reikalingus dokumentus.
Iki rugsėjo 1 d. į žaliąjį pūdymą privalu įterpti žemės ūkio augalus, neskirtus derliui. Primintina, kad žaliajame pūdyme gali būti vykdoma žemės ūkio gamyba (t. y. nuimamas einamaisiais metais pasėtų augalų derlius, ganomi gyvuliai, šienaujama žolė) einamųjų metų produkcijai gauti.
Taip pat iki šios dienos pareiškėjai turi nušienauti pievas (deklaruotas kodais GPŽ, GPA, DGP), žolinius azotą kaupiančius augalus ariamojoje žemėje (visi klasifikatoriaus III grupės kodai). Šis terminas galioja ir bitininkams, iki liepos 1 d. užregistravusiems turimas bičių šeimas Ūkinių gyvūnų registre.
Bitininkai, iki einamųjų metų liepos 1 d. įregistravę ne mažiau kaip 5 bičių šeimas, turi sutvarkyti visą likusį pievų ir žolinių azotą kaupiančių augalų ariamosios žemės plotą, kuris nepadengtas bičių šeimomis (1 bičių šeima padengia 0,59 ha), ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d., t. y. nupjautą žolę (šieną, žaliąją masę ar kt.) reikia išvežti iš lauko arba supresuoti, arba šieną sudėti į kūgius, o žolę smulkinti ir paskleisti lauke draudžiamas.
Pranešti apie įvykdytus įsipareigojimus galima naudojantis mobiliąja programėle „NMA agro“, atsiuntus dirbamo lauko nuotraukas, kurios pagrįstų, kad vykdoma žemės ūkio veikla.
Iki rugsėjo 1 d. dalis pareiškėjų turi pateikti deklaruotų plotų žemės valdymo (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) teisės patvirtinimo dokumentus. Dokumentus turi pateikti pareiškėjai, kurie praėjusiais metais nedeklaravo žemės ūkio naudmenų. Pateikti minėtus dokumentus turi tik deklaravusieji žemės plotus savarankiškai, prisijungę prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Dar kartą siųsti dokumentų nereikia pareiškėjams, paraiškas pateikusiems seniūnijoje.
Dokumentai siunčiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.
Naudinga informacija

NMA informacija