DĖMESIO! Sausio 19 d. diskusija aktualiais klausimais

2022 m. sausio mėn. 19 d. (trečiadienį), nuo 13 val., organizuojama vieša diskusija. Diskusijos klausimai:

  1. Dėl žemės ūkio technikos registravimo ir apžiūros tvarkos pakeitimų. Žiniasklaidoje skelbiama apie galimą žemės ūkio technikos registravimo ir apžiūros paslaugų teikimo reformą. Šiuo metu šias paslaugas teikia savivaldybės, tačiau perdavus jas privačioms verslo įmonėms tikėtina augtų teikiamų paslaugų kainos. Taip pat lieka neaiškios galimų pokyčių priežastys bei tikslai.
  2. Dėl lengvatinių paskolų ir garantijų teikimo nukentėjusiems nuo COVID-19. Tebesitęsiant sudėtingai situacijai Lietuvoje dėl COVID-19 pandemijos, ūkio subjektai, prognozuojama, ir toliau susidurs su finansiniais sunkumais. Siekiant sumažinti COVID-19 ligos prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo pasekmes, kyla poreikis ir toliau užtikrinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra bei žuvininkyste, ir kurie susiduria su likvidumo problemomis.

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės pagalbos teikimas pratęstas iki 2022 m. birželio 30 d., UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suteiks informaciją šiuo metu siūlomas palankesnes bei naujas finansines priemones (individualias garantijas nukentėjusiems nuo COVID-19 ir lengvatines paskolas ūkio subjektų likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu).

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu, prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

________________________________________________________________________________

Maloniai kviečiame dalyvauti diskusijoje.

Diskusijoje dalyvaus Žemės ūkio rūmų organizacijų lyderiai, Žemės ūkio ministerijos atstovai, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo atstovai.