DĖMESIO! Ūkininkai kviečiami dalyvauti apklausoje

Matydami sunkumus, kylančius ūkininkams užtikrinat gyvybingą ir tvarią žemės ūkio veiklą, neabejojame, kad ūkininkams reikalinga didesnė parama. Norėdami tai akcentuoti, nagrinėjame ūkius įtakojančius nepalankius veiksnius ir tiriame ūkių atsparumą įvairiems trikdžiams. Tam atliekame ūkininkų apklausą. Tyrimo rezultatai ir apklausos duomenų analizė bus pateikta Lietuvos žemės ūkio rūmams, ir jiems pritariant, bus skelbiama moksliniame straipsnyje prestižiniame leidinyje.

Prof. J. Žukovskis, Dr. A. Kurlavičius, Vytauto Didžiojo universitetas

DALYVAUTI APKLAUSOJE IR ATSAKYTI Į KLAUSIMUS